• Låg skatt , Aktivitet & Resurser

  Hej, Jag heter Stig-Arne Larsson och är 62-årig man, gift och har 6 barn. Arbetar som Brandman här i Staffanstorp sedan 1978,
  och är även skolvaktmästare på 2 skolor här i kommunen.

  Tycker att närhet till aktivitet är viktig för ungdomar som äldre och vill att kommunen finner en snabb och bra lösning att
  bygga en ny ridanläggning här i Staffanstorp.

  Hälsan är viktig och jag vill att kommunen återinför företagshälsovård för sina anställda igen, med en årlig hälsokontroll
  för samtliga anställda för att upptäcka och förebygga ohälsa.

  Kommunen ska ha som målsättning att ha en så låg skatt som möjligt, men att nödvändiga resurser alltid måste finnas för våra
  barn som växer upp och att alla äldre ska känna sig säkra på att man får en bra ålderdom här i kommunen.

  Hyresrätten har en viktig roll att spela, inte minst för unga, studenter och äldre personer som vill ha ett utökat serviceinnehåll.
  Det jag vill är att kommunen ska skriva in att det skall byggas fler hyreslägenheter vid marköverlåtelser.

  Stig-Arne Larsson Kristdemokraterna Staffanstorp