• Mer demokrati för invånarna i Staffanstorp, där både ersättare och ledamöters ställningstagande de har gjort antecknas i protokollet.

  Reservation till Ärende 10 – beslut på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om protokollsanteckning för icke tjänstgörande ersättare

 • Tidöavtalet

  Tidoavtalet-OverenskommelseForSverige

 • KD Staffanstorp om suicidprevention och stöd till anhöriga

  KD Staffanstorp om suicidprevention och stöd till anhöriga.

  Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. Förutom att liv förloras är det omfattande psykiskt lidande för många olika parter. Folkhälsomyndigheten skriver att under den senaste 20-årsperioden har suicidtalet minskat i de flesta åldersgrupper utom bland de unga.Att problemen ökat för yngre människor under senare tid visar sig också i att samtalen till organisationer som tex Mind blir fler.

  2008 beslöt riksdagen att anta...

 • Kommunfullmäktige Staffanstorp

  Hej

  Då kom beskedet från Länsstyrelsen!

  Jag och mina ersättare ska göra allt vad vi kan för att kommunens invånare, ung eller årsrik, företagare eller föreningsaktiv, inte ska känna sig åsidosatt. I vårat Staffanstorp är människovärdet unikt och okränkbart och vi kommer att motarbeta all form utav mobbing och översitteri oavsett om det sker i skolan, på arbetsplatserna eller i den folkvalda församlingen. Denna mandatperioden måste gå i lyssnadets tecken istället för i personangr...

 • Staffanstorp och Hjärup och hela kommunen ska fungera

  Staffanstorp och Hjärup där hela kommunen ska utvecklas. Hej, jag heter Mikael Larsson och bor sedan 20 år i Staffanstorp och är gift och har 2 utflugna vuxna barn samt hundar. Arbetar med affärsutveckling och njuter av att gå promenader med våra hundar i grönområdet Gullåkra mosse och tar en gärna en cykeltur runt Hjärup, Kyrkheddinge och Önsvala. Vi flyttade till Staffanstorp på grund av att skolan hade ett gott ryckte med bra skolmiljö och resultat och utöver det fick vi närhet till ...
 • Valmanifest 2022 KD Staffanstorp kommun

  Valmanifest 2022 – KD – Staffanstorp

 • Ett bättre Hjärup

  Hej!

  Jag är nytillkommen fritidspolitiker till Staffanstorp och Hjärup från Växjö. Jag är Civilekonom och teologistudent. Tidigare har jag jobbat på olika större företag med ekonomi och finansiering. Politiskt har jag tidigare arbetat med gymnasieskolor, kommunala bolag, tekniska och arbetsmarknadsfrågor. I dagsläget är jag med i Omsorgsnämnden i Staffanstorps kommun. Anledningen till att jag håller på med politik är för att jag bryr mig om människor, jag tycker att det är viktigt att ...

 • Vitsippspriset 2022 Staffanstorp kommun

  2022 års vitsippsvinnare utsedd

  Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta utfört i det tysta.

  Motiveringen för årets pristagare löd ”För sitt mångåriga arbete som ledare samt för sitt engagemang inom Staffanstorps judoklubb och då i synnerhet för funktions...

 • Låg skatt , Aktivitet & Resurser

  Hej, Jag heter Stig-Arne Larsson och är 62-årig man, gift och har 6 barn. Arbetar som Brandman här i Staffanstorp sedan 1978, och är även skolvaktmästare på 2 skolor här i kommunen.

  Tycker att närhet till aktivitet är viktig för ungdomar som äldre och vill att kommunen finner en snabb och bra lösning att bygga en ny ridanläggning här i Staffanstorp.

  Hälsan är viktig och jag vill att kommunen återinför företagshälsovård för sina anställda igen, med en årlig hälsokontroll för samt...

 • Stärka familjestödet

  Jag heter Martin Kjaerran och är utbildad lärare och ekonom. Jag är gift och har två barn som är i skolåldern. På min fritid sportar jag gärna och då är det gym och tennis som gäller. Jag är uppvuxen i Lomma och har jobbat och bott i Malmö under flera år och jobbar nu i Lund. Staffanstorp är den gyllene medelvägen.

  Jag har alltid tyckt att skolan är viktig ur många aspekter. Kunskap, trygghet och hälsa är tre viktiga områden inom den svenska skolan. Det är nu dags att vända på den nega...