Flyktingvågen berör oss alla!

Upplands-Bro har svarat jag på frågan från Migrationsverket att ta emot flyktingar som anländer till Sverige och som behöver tillfälligt boende.First Camp som driver Björknäs camping har nu ordnat tillfälligt boende för 250 flyktingar. Vi är väldigt tacksamma för den goda vilja First Camp visat i denna akuta situation. Kontraktet gäller fram till mars 2016.

Sverigedemokraterna har inget ansvar och det gäller inte bara i vår kommun. Deras engagemang bygger på att skapa misstroende och fientlighet för det främmande. Så är det! I Sveriges riksdag står de utanför överenskommelser och ansvarstagande. I Upplands-Bro väljer de att sprida flygblad och insändare som helt avviker från att se och bistå människorna och familjerna som flyr för sina liv.Vi hoppas och tror att deras ageranden genomskådas av allmänheten till förmån för de mänskliga rättigheter som vi tror är vägen till fred och samexistens.

Vi önskar ett välkommen till alla dem som för en tid kommer att vara våra gäster i Upplands-Bro. Vi är ett rikt land och en rik kommun, och då menar vi inte bara på kronor!

I går kväll hölls ett offentligt informationsmöte i Finnstaskolans matsal med många besökare och många frågor. Stämningen var mycket god och generös men blandades med SD-inlägg av deras politiska företrädare. De ägnade sig åt påhopp på tjIMG_0617änstemän och kampanjade starkt för sin invandrarkritiska politik. De möttes
inte av sympatier bland åhörarna. Det gjorde däremot alla de som på ett eller annat sätt ville hjälpa till.

-Vad behöver flyktingarna just nu? -Det finns de som är barfota och det gäller främst barn. -Vi behöver värmande skor i mindre storlekar, svarade en från FRG ( Frivilliga Resursgruppen). Läs mer om FRG på kommunens hemsida eller deras egen Facebooksida. www.upplands-bro.se eller www.facebook.com/FRG-Upplands-Bro

250 flyktingar tas emot av Upplands-Bro

Migrationsverket öppnar ett asylboende på Björknäs stugby & camping i Upplands-Bro. Avtalet gäller från och med den 23 oktober 2015 och ger 250 platser.

Antalet asylsökande i Sverige ligger på historiskt höga nivåer, de senaste sju dagarna har 9 596 personer som sökt asyl. Behovet av fler boendeplatser är stort och Migrationsverket arbetar aktivt och snabbt med att öppna nya boenden runt om i landet.

– Det är en extrem situation för världen, Europa, Sverige och våra kommuner befinner sig i. Människor tvingas fly krig och förtryck. Självklart ska Upplands-Bro göra vad vi kan för att bidra till ett gott mottagande. Det är glädjande att höra att en del av kommunens inventering av bland annat långsiktiga boenden och kontakter ger konkreta resultat som kommer till nytta i det läge som råder.

– Det Migrationsverket i första hand vill erbjuda sina asylsökande är boenden med självhushåll.  Därför är det glädjande att vi på Migrationsverket kan erbjuda våra sökande ytterligare boendeplatser med självhushåll i den ansträngda situation Sverige befinner sig i idag. Vårt uppdrag är att hjälpa alla asylsökande med boende om de själva inte har möjlighet att ordna fram ett, säger Hayan Ismail enhetschef på mottagningsenheten i Stockholm.

Migrationsverket och kommunen kommer gemensamt att snarast bjuda in till ett allmänt informationsmöte.

Förbättring med 117 placeringar

I Lärarförbundets årliga skolrankning ”Bästa skolkommun” placerar sig Upplands-Bro på plats 167 av 290, vilket är en förbättring med 117 placeringar från föregående år.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 14 olika kriterier, till exempel resurser till undervisning, andel barn i förskola, betyg och lärartäthet.I årets undersökning klättrade Upplands-Bro i 9 av 14 kategorier och i flera av dem var ökningen stor, bland annat resultatet i årskurs 9 där Upplands-Bro klättrade 91 placeringar. Till de kategorier där kommunen backade hör bland annat grundläggande högskolebehörighet för kommuninvånare födda 1994 och andelen friska lärare.– Jag är väldigt glad över att vi tar steg i rätt riktning, även om jag tror att vi kan bli ännu bättre i framtiden. Framförallt märks det förbättrade resultatet i årskurs 9 i den här rankningen. Vi hade ett betydligt bättre resultat i årskurs 9 för 2014 jämfört med 2013. Det är roligt att vi också håller bra nivå när det gäller lärarnas löner och att vi avancerat på punkten som rör kommunen som avtalspart, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Ebba Busch Thor vann debatten

Ebba Busch Thor är partiledardebattens vinnare. Åtminstone enligt Aftonbladet/Inizio.ebba-btKD-ledaren pekas ut som vinnare av 19 procent av paneldeltagarna.”Människor uppskattar att man försöker debattera på ett rakt och tydligt sätt. Det var min ambition att försöka göra det och jag är glad om det hade effekt”, säger KD-ledaren.

Efter att Kristdemokraterna valde att bryta decemberöverenskommelsen har partiet och partiledaren Ebba Busch Thor stått i särskilt fokus. I debatten i SVT på söndagskvällen gjorde KD-ledaren bäst ifrån sig, enligt mätningen Aftonbladet/Initzio. 19 procent av deltagarna tycker att hon vann.– Roligt att höra. Det visar att människor tycker att det var ett angeläget budskap att vi med hjärta och hjärna kan möta flyktingkrisen, säger Busch Thor.

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket.Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 558 intervjuer med respondenter som förrekryterats till undersökningen efter partisympati.Undersökningen är genomförd den 11 oktober och genomförd som en webbundersökning.Frågan som ställdes var: Vem tycker du gjorde bäst ifrån sig i partiledardebatten ikväll?

Anna Kinberg Batra (M) 12%; Anders W Jonsson (C) 7%; Ebba Busch Thor (KD) 19%

Jan Björklund (FP) 16%;Stefan Löfven (S) 12%; Gustav Fridolin (MP) 3%

Jonas Sjöstedt (V) 5%; Jimmie Åkesson (SD) 15%

Ingen av dem 4%; Tveksam, vet ej 7%

KD tar sats mot framtida utmaningar

Idag inleds Kristdemokraternas riksting i Västerås. Vartannat år hålls riksting så nästa gång blir 2017. I år kommer förutom inlämnade motioner också partiprogrammet att revideras tillsamDSC_0208 01mans med partiets stadgar. Visst är det mycket av förnyelse som omgärdar detta riksting. Den mediala bevakningen tycks bli enorm om man får tro förhandsspekulationerna.

För Kristdemokraterna i Upplands-Bro är Jan-Erik Björk ett av de tjugoen ombud från Stockholms län som har att rösta om partiets framtid. Tina Teljstedt är en av lika många ersättare till ombuden.

För första gången ska Ebba Busch Thor som valdes till ny partiledare  i april sätta sin prägel på nya Kristdemokraterna.

Två bussar flyktingar behöver boende!

Katastrofen, kriget i Syrien, påverkar oss med behov av två bussar flyktingar som behöver boende. Därför undersöker vi i Upplands-Bro kommun på migrationsverkets uppdrag hur vi snabbt kan få fram 100 platser. Sedan avgör migrationsverket vad man gör med placeringsalternativen.Vi får hoppas att vi både kan och får hjälpa till för nödens skull.

Alla signaler tyder på att vi, de flesta av oss, har förstått det allvarliga läget att ställa upp för de som drabbats. Det gör mig dock oerhört beklämd när Sverigedemokraten vid dagens kommunstyrelsemöte i en av alla sina frågor i detta ärende nämner sitt ifrågasättande om flyktingmottagandet med motivering att vi har en bostadskö…

Upplands-Bro på sjätte plats

Upplands-Bro kommun rankas på sjätte plats i landet i HSB:s bostadsindex 2015, av länets 26 kommuner är det bara Solna som rankas högre, på femte plats. Årets resultat är 44 platser högre än föregående år.

I Upplands-Bro märks ett stadigt ökande intresse från exploatörer att bygga i kommunen. Kommunen arbetar med många plan- och exploateringsprojekt och det kommunala bostadsbolaget, Upplands-Brohus AB, bygger nya hyresrätter. Kommunen tror att det här är en del av förklaringen till årets resultat i HSB:s bostadsindex, Upplands-Bro har ökat 44 placeringar på ett år, från plats 50 till sjätte plats 2015. Det är enbart Solna som rankas högre i länet.

Vi i den styrande koalitionen har ett tydligt fokus på byggfrågorna. Vi vill att fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi jobbar strategiskt och aktivt för att få fart på de byggplaner som ligger och ta fram nya. Det som byggs ska vara i varierade upplåtelseformer men vi värnar hyresrätten, minst 30 av den totala andelen nybyggnationer ska vara hyresrätter. Lägen med närhet till service, pendeltåg eller busstrafik prioriteras.

Bostadsindex omfattar 85 kommuner med fler än 20 000 invånare och underskott på bostäder, Upplands-Bro kommun får 10 poäng av 16 möjliga.