Beslut om sporthall klart!

Beslutet att bygga en ny sporthall antogs av ett extrainsatt kommunfullmäktige på onsdagen. Inriktningen är att hallen ska anpassas för bordtennis med möjlighet för andra sporter att låna hallen. Att den fullstora hallen är ett efterlängtat tillskott också för skolorna i Ekhammarsområdet gör att utsikterna att fylla hallen med verksamhet är både god och stor. Ett klokt beslut som genomgått många kritiska analyser ända fram till målsnöret.

Nu är beslutet fattat och prislappen funnen rimlig av professionen. Av en och annan politiker är den fortsatt underkänd som alltför hög och frågan är om det för dem alls finns någon realistisk prislapp att gilla.

Vi satsar nu från koalitionspartierna KD, C, S och MP med stöd av L på ungdomarnas fritid. Den årliga kapitalkostnaden/hyran är framräknad till 3,6 mkr + el och drift.

Bättre att ge ungdomar en vettig fritidssyssla än att ropa efter fler poliser! Bordtennisen är en breddidrott i alla åldrar som inte kräver dyr utrustning för den som vill börja.

Vi kommer att satsa vidare på nya skolor, förskolor, äldreboenden och kultur/fritidsaktiviteter. Det är så man måste göra i en av länets och landets mest expansiva kommuner!

Härnevimottagningen är årets arbetsplats 2016

Varje år utser kommunen årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun. Priset delas ut till en arbetsplats som på olika sätt stått för en arbetsinsats utöver det vanliga. Årets vinnare, Härnevimottagningen, presenterades under kommunfullmäktigemötet den 14 juni.

– Det känns helt otroligt. Det är jättekul att just beroendevården lyfts eftersom det handlar om några av Sveriges största folksjukdomar, säger Maria Edsparr, enhetsledare på Härnevimottagningen.

Mervärde för invånarna

För att bli årets arbetsplats krävs en budget i balans och ett fungerande arbetsmiljöarbete. Andra kriterier är insatser inom verksamhetsutveckling, att våga bryta gamla mönster och att skapa mervärde för invånarna i Upplands-Bro.

Kommunens verksamheter och personal gör ett bra jobb varje dag, genom detta pris får vi möjligheten att uppmärksamma en arbetsplats som i vardagen har gjort en arbetsinsats utöver det vanliga och visa på ett gott exempel.

Från problem till framgång

Härnevimottagningen ligger i Bro och jobbar med personer med beroendeproblematik. Personalen består av alkohol- och drogterapeuter, beteendevetare, socionomer och samhällsvetare. Och två ungdomsstödjare. Mottagningen samarbetar med barn- och vuxenpsykiatrikliniken PRIMA och öppenvårdsmottagningen Mini-Maria.

En röd tråd i utvecklingsarbetet har varit de nya nationella riktlinjerna som mottagningen har jobbat med att implementera.

– Jag tror att vi har lyckats för att vi fick ett tydligt uppdrag från början. Vi började processen med att prata förväntningar och vart vi ville, tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Där kom problem upp till ytan som vi har jobbat med. Sedan har de nya nationella riktlinjerna också hjälpt verksamheten, säger Pia Ringkrans, enhetschef på Härnevimottagningen.

Verksamhetsutveckling

Priset på 40 000 kronor ska användas till verksamhets- eller kvalitetsutveckling. Och mottagningen verkar redan ha bestämt sig hur de vill använda prispengarna.

– Vi vill åka på en inspirationsresa och ge tillbaka något till alla medarbetare. Det är viktigt att vi som grupp kan fortsätta att utvecklas, säger Pia.

Fryshuset gör ett kanonjobb

På kommunstyrelsen i förra veckan inleddes mötet med ett tema om Fryshusets insatser för att öka tryggheten i Bro centrumområdet.

Två av ledarna för projektet berättade om hur man arbetar med ungdomarna sedan snart ett år. Man arbetar mycket med förståelse mellan handlingar och dess konsekvenser och empati.

Deras berättelser är starka och visar på behovet av flera olika insatser för att skapa trygghet. Att bilbränderna som tidigare var veckovisa upphörde nästintill helt och hållet är ett tydligt bevis på det.

De beskrev samarbetet med Magnus och Frida, som är våra kommunpoliser, på ett mycket positivt sätt och med respekt för varandras olika arbetsuppgifter som tillsammans har målet ökad trygghet.

De applåderades kraftigt efter den överdragna timmen och lusten att få höra mer hängde i luften. Frågorna om deras arbete var väldigt många.

Trygghetsarbetet blir aldrig färdigt. Det är heller ingen quick fix även om en del partier ger enkla svar på denna svåra fråga. Men nog fick vi känslan av att vi har satsat rätt!

Politik vi driver och gillar!

Politik vi driver som påverkar Dig i Upplands-Bro.
Efter valet 2014 påbörjade vi ett samarbete över blockgräns. KD tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildade en majoritets-koalition med gemensamma politiska mål för Upplands-Bro under mandatperioden 2014-2018. Nedan redovisar vi några av de beslut som vi tagit och som bidrar till att utveckla vår kommun i en riktning som vi gillar.

SKOLA/ FÖRSKOLA/ BARNOMSORG
 Vi satsar på skolutveckling och en likvärdig förskola och skola för alla barn.
 Barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med sin skola och förskola.
 Vi vill möjliggöra att fristående skolor och förskolor kan starta verksamhet och befintliga kan utvecklas.
ÄLDRE
 Vi utvecklar trygghetsboendet i Kungsängen
 Vi inför valfrihet, LOV för biståndsbedömt särskilt boende för äldre.
 Vi planerar för nytt äldreboende.
 Vi har infört valfrihet i hemtjänst för äldre.
 Vi har infört värdighetsgaranti för äldre.
NÄRINGSLIV
 En ny strategi för utvecklingen av näringslivet har antagits.
 Kommunen som en aktiv aktör i nätverksbygget med företagarna fortsätter.
BOSTÄDER
 Upplands-Bro är en av länets och landets mest expansiva kommuner. Bostadsbyggandet pågår samtidigt som nya planer är under framtagande. Bro C och Kungsängens C utvecklas.
 Kommunens bolag, Upplands-Brohus ska bygga trehundra nya bostäder fram till 2018.
TRYGGHET
 Vi har tecknat ett samverkansavtal mellan Kommunen och Polisen och utvecklat det brottsförebyggande arbetet.
 Ett medborgarlöfte har tecknats mellan Kommunen och Polisen efter genomförda medborgardialoger med fokusområden för trygghetsarbetet.
 Vi har anställt trygghetssamordnare och trygghetsvärdar och satsat på gransstödsbilen och frivilliga.
LANDSBYGD
 En fördjupad översiktsplan för utveckling på landsbygden har tagits fram.
KULTUR & FRITID
 Vi har kortat kulturskolans kö.
 Vi har avsatt resurser för ökat öppethållande på fritidsgårdarna.
 Vi bygger ny sporthall och nytt ridhus.

Make the world great again

Vid gårdagens kommunstyrelse fanns ett tjugotal ärenden. Ett ärende hade rubriken Lokalresursplan. Det handlar främst om framtida utbyggnad och planering av nya skolor, och förskolor. Vanligtvis ett snabbt och enkelt beslut som återkommer två gånger om året i takt med att kommunen växer.

Igår var det annorlunda. SD hade på kammaren snickrat ihop en protokollsanteckning om ensamkommande överåriga flyktingbarn och benämnde dessa som tjuvar och banditer. Nej! sa vi till protokollsanteckningens innehåll. Jah kan ändra till att majoritet är det, kontrade SD politikern. Fortsatt nej. Beslutet föregicks av en votering som slutade med att koalitionspartierna, S, KD, C och MP med åtta röster sa nej och SD fick stöd för ett ja av M och L. Av principiella skäl!

Beslutet innebar att SD reserverade sig mot beslutet och la texten som en reservation, vilket ordförande eller styrelsen inte kan ha synpunkter på.

Det är mig veterligen som något som kan beskrivas som rasistiskt förekommit i kommunstyrelsen. Varför var det viktigt att lägga fram den texten?

Efteråt har jag funderat på det som skiljer min politiska hemvist från reservanten. I KD drivs frågor med den unika synen på individen tillsammans med subsidiaritetstanken. Det skapar både valfrihet och skyddar individer från kollektiva behandlingar såsom folkslag och ursprungsidentiteter. Vi är unika individer och har rätt till att bli behandlade så oavsett hudfärg…

Den synen håller på att devalveras och i går blev det klarare än tidigare varifrån det kommer.

Frågan är vilket samhälle vi vill ha! Make the world great again! Stort och omfattande men inte så dumt.

Vi inför LOV i särskilt boende för äldre

Valfriheten tar ett steg till i Upplands-Bro. Under förra mandatperioden införde Alliansen LOV i hemtjänsten. Nu inför KD i samarbetet med S, C och MP LOV i särskilt boende för äldre. Och givetvis är detta ett bevis på ett väl fungerande samarbete över blockgräns.

I går togs beslutet i kommunstyrelsen. Det enda parti som var emot var vänsterpartiet som bubblade fram en kritisk protokollsanteckning om ett privat boende i kommunen. Det hade inte med frågan att göra men vad gör det ändamålet helgar medlen?

Vinnare till beslutet om ökad valfrihet är de äldre och deras anhöriga.