• Demokratiberedningen har levererat sin slutrapport

    Susanna Tingbratt har varit ordförande för Demokratiberedningens arbete under 2022 och har nu lämnat in beredningens slutrapport.

    Vid dagens kommunfullmäktige som hölls i Lena skola antogs slutrapporten för demokratiberedningen och beredningen entledigades. Demokratiberedningen har under året letts av Kristdemokraternas Susanna Tingbratt. Beredningen har lagt fram många bra förslag för en stärkt demokrati och vi ser fram emot ett ökat demokratiarbete i kommunen.