• Röstförklaring om arvode för oppositionsråd

    Daniel Dalén KD’s representant i Arvodesberedningen

    På gårdagens Kommunfullmäktige beslutade vi om arvodesreglemente för kommande mandatperiod. (Detta för att de politiker som kommer att få förtroendet efter valet om några veckor inte ska besluta om sin egen ersättning) Det har varit en beredningsgrupp kallat arvodesberedningen med en medlem från alla kommunfullmäktiges partier som arbetat med detta och som har tagit fram de nya...