• Kristdemokraterna vill ha hållbara trafiklösningar

  Det är mycket glädjande att Vårgårda kommun växer och att vi blir fler invånare varje år. Detta ställer dock krav på att arbetet med detaljplaner är effektivt och hållbart. Under förra mandatperioden planerades en bilväg genom skogen vid Kesberget som tillfartsväg till det nya Fagrabo-området. Kristdemokraterna hade en avgörande roll i att bilvägen i stället blev en cykelväg och att kommunen kom överens med markägare och föreningar om en annan, bättre tillfartsväg till området. Kommande manda...

 • Nu är det nära!

  I över 15 år har Kristdemokraterna i Vårgårda kämpat för att vi ska få en fullskalig familjecentral dvs att man samlar MVC, BVC, öppna förskolan och socialtjänst i gemensamma lokaler för bästa möjliga samverkan.

  Det har inte varit lätt då det funnits flera hinder och andra viljor att brottas med på vägen.

  Nu kan det äntligen bli verklighet!

  I samband med att det byggs en ny vårdcentral får vi möjligheten att tillskapa just ge...