• Vilken väg ska Sverige ta?

    Kanske oroas du över hur framtiden kommer bli. Kanske har du en vision om ett mer sammanhållet land byggd på kristdemokratiska värderingar men vet inte hur visionen ska kunna förverkligas. Då är du välkommen till oss för att vi tillsammans ska kunna leda Vårgårda och Sverige in i framtiden.