• Nu är det nära!

  I över 15 år har Kristdemokraterna i Vårgårda kämpat för att vi ska få en fullskalig familjecentral dvs att man samlar MVC, BVC, öppna förskolan och socialtjänst i gemensamma lokaler för bästa möjliga samverkan.

  Det har inte varit lätt då det funnits flera hinder och andra viljor att brottas med på vägen.

  Nu kan det äntligen bli verklighet!

  I samband med att det byggs en ny vårdcentral får vi möjligheten att tillskapa just gemensamma lokaler för familjecentralen.

  Så nu hoppas vi på att alla partier är med på tåget och tar chansen!

  Detta blir en fantastiskt tillgång för alla Vårgårdas barnfamiljer och ett viktigt steg i att fortsätta vara den goda kommunen!

  Arne Olsson (KD)

  Arne Olsson (KD)

  Susanna Tingbratt (KD)

  Daniel Dalén (KD)

  Åsa Hallberg (KD)

  Kristian Olsson (KD)