• Röstförklaring om arvode för oppositionsråd

  Daniel Dalén KD’s representant i Arvodesberedningen

  På gårdagens Kommunfullmäktige beslutade vi om arvodesreglemente för kommande mandatperiod. (Detta för att de politiker som kommer att få förtroendet efter valet om några veckor inte ska besluta om sin egen ersättning)
  Det har varit en beredningsgrupp kallat arvodesberedningen med en medlem från alla kommunfullmäktiges partier som arbetat med detta och som har tagit fram de nya reglementet med de nya nivåerna.

  Daniel Dalén har representerat Kristdemokraterna i denna grupp.

  Kristdemokraterna anser att det förslag som tagits fram i det stora hela var bra men vi har i både arvodesberedningen och i kommunfullmäktige ifrågasatt ersättningen till oppositionsrådet.

  Beredningens förslag byggde på att Oppositionsrådet har 75% av den lön som Kommunalrådet (KSO) har, motsvarande 45 581 kr/månad, vi föreslog en lönenivå på 65% av KSO’s lön vilket motsvarar 39 504/kr månad vilket vi också fick stöttning på av Moderaterna.

  I gårdagens omröstning var det tyvärr bara vi och Moderaterna som stod bakom vårt ändringsyrkande så den högre nivån blev beslutad.

  Vi kommer fortsätta arbeta för de frågor vi brinner för och vill du stötta oss gör du det bäst med din röst i höstens val.