• Kristdemokraterna vill ha hållbara trafiklösningar

    Det är mycket glädjande att Vårgårda kommun växer och att vi blir fler invånare varje år. Detta ställer dock krav på att arbetet med detaljplaner är effektivt och hållbart. Under förra mandatperioden planerades en bilväg genom skogen vid Kesberget som tillfartsväg till det nya Fagrabo-området. Kristdemokraterna hade en avgörande roll i att bilvägen i stället blev en cykelväg och att kommunen kom överens med markägare och föreningar om en annan, bättre tillfartsväg till området. Kommande mandatperiod kommer detaljplanen av Hallaberget att hanteras. Vi kristdemokrater vill och arbetar för att vi ska hitta en hållbar trafiklösning även i denna detaljplan. Det är viktigt att vi inte skapar problem för de som redan bor kring detta område utan att vi i stället finner bra lösningar som passar hela området.

    Kristian Olsson, Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet (KD)

    Åsa Hallberg, Gruppledare (KD)

    Daniel Dalen, Ledamot kommunstyrelsen (KD)

    Arne Olsson, Kommunfullmäktiges ordförande (KD)