• Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

  Motionärerna Gudrun Brunegård och Torbjörn Sandberg

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

  Familjer och barn är olika och har olika behov. Det som passar de flesta är inte säkert att det är bäst för alla. Det är därför viktigt att kunna erbjuda barnomsorg av olika karaktär och med varierade inriktningar. I Vimmerby kommun finns dock inte någon större variation att...

 • Pruta inte bort demokratin!

  – Det är oroande att företrädare för majoriteten är så maktfullkomliga att de vill pruta bort den breda politiska representationen i kommunfullmäktige. Med en mindre fullmäktigeförsamling finns det plats för färre partier. Det underminerar demokratin, om det blir en större andel invånare som saknar företrädare som de känner representerar deras åsikter.

  Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, med anledning av att företrädare för Socialdemokraterna ...

 • Om förskolor och en levande landsbygd i Vimmerby kommun

  Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd.

  I samband med folkomröstningen för ett drygt år sedan, om landsbygdsskolornas vara eller icke vara, gavs besked om att landsbygden ska få leva. Socialdemokrater och moderater i majoriteten valde att följa folkomröstningens resultat och låta Brännebro skola i Gullringen och Djursdala skola och förskola finnas kvar.

  Däremot fullfö...

 • Årsmöte med partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

  Välkommen till årsmöte med partisekreteraren!

  Den 8 februari kl 19.00 är alla välkomna till årsmöte i Vimmerby Energi och Miljös cafeteria (VEMAB), Förrådsgatan 2.

  Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, Huskvarna, kommer som talare.

  Elvira Weckfors kommer att sjunga.

  Det blir också servering och lotteri. Skänk gärna vinster! Behållningen går till valfonden 2018.

   

  Ta med vänner och bekanta till intressant kväll!

   

  ...
 • Tidigarelägg bygget av gång- och cykelväg i Gullringen!

   

   

   

   

   

   

   

  Vimmerby, 30 januari 2017

  Skrivelse till Kommunstyrelsen

  Frågan om byggnation av en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, som ursprungligen bottnar i en motion från undertecknad, har dragit ut på tiden och finns i kommunens budgetdokument för 2017 med i planen för 2021. Kristdemokraterna har i budgetsammanhang agerat för att tidigarelägga byggnationen.

  Eft...

 • Sänk avgift för att pröva strandskyddet

  Vimmerby kommunfullmäktige

  Motion

  Sänk avgiften för att pröva strandskyddet

  Från olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Därför bör boendefrågorna på landsbygden åter lyftas. För att nå vår målsättning om att hela landet ska kunna leva är frågan om strandskydd och tillämpning av lagstiftningen av största vikt. Det är nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar och resurser som finns genom att erbjuda ett boende n...

 • KD-budget för säkerhet och miljö

  Budgetanförande i kommunfullmäktige Vimmerby kommun 2016-11-28

  Gruppledare Ola Gustafsson (Kristdemokraterna)

  Vi Kristdemokrater har, liksom flertalet oppositionspartier, inte fått möjlighet att delta i beredningen av det lagda budgetförslaget. Vi skulle önska att majoriteten inför budget 2018 inbjuder samtliga partier i kommunfullmäktige att delta i budgetberedningen. I exempelvis Hultsfreds kommun har det arbetssättet fungerat väl oavsett politisk majoritet. Det finns ...

 • Interpellation om effekterna av stängda vårdplatser

  Vimmerby kommun

  INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M)

   Angående effekterna av de stängda vårdplatserna på länets sjukhus

  Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget har under hösten hållit drygt sjuttio vårdplatser på länets tre sjukhus stängda. I första läget gällde beskedet fram till oktober månads slut, men förlängdes sedan året ut. Vid Västerviks sjukhus har 28 platser berörts, hälften av dem på medicinkliniken.

  Det som började...

 • Rapp och politik på höstfest

  – I Chelseas texter uttrycker hon längtan efter ett samhälle utan våld och hat. Ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra. Många kan känna igen sig i den längtan. Vi kristdemokrater arbetar för en samhällsgemenskap över generationsgränser och kulturella gränser, med principen om alla människors unika och lika värde som grund.

  Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, efter höstfes...

 • Välkommen till höstfest!

  På torsdag den 13 oktober kl 19.00 är alla intresserade välkomna till en höstfest med Kristdemokraterna i Vimmerby!

  Kristdemokraternas oppositionsråd i landstinget, Gudrun Brunegård, kommer bland annat att berätta om namninsamlingen för att höja sjuksköterskornas status och öppna vårdplatserna.

  Chelsea, som bor i Vimmerby och deltog i Idol, kommer att framföra några låtar.

  Dessutom blir det fika och lotteri.

  Varmt välkomna till VEMAB:s cafeteria, Förrådsgatan 2 i V...