• Majoriteten velar om PRAO-motion

  -Det är svårt att förstå hur S+M-majoriteten tänker när det gäller Kristdemokraternas motion om att återinföra PRAO. Igår var den uppe för hantering i kommunstyrelsen, efter Barn- och utbildningsnämndens avslag. Med hänvisning till att regeringen har aviserat att det ska komma en lag om PRAO i årskurs åtta och nio, så skickar kommunstyrelsen idag tillbaka motionen till Barn- och utbildningsnämnden, för att begravas i en byrålåda, i väntan på riksdagens beslut, sager Ola Gustafsson (KD), ersät...

 • Äldreboendegaranti i Vimmerby

  Idag lägger KD Vimmerby en motion i kommunfullmäktige, för att kunna införa en äldreboendegaranti för äldre, exempelvis från 85 års ålder. Äldre måste själva kunna tilltros förmågan att bedöma när det är dags att flytta till ett äldreboende. Det ska inte behövas något biståndsbeslut för det.

  Här nedan följer motionen i sin helhet:

  Motion – Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun

  Trygghet för äldre är en huvudfråga i vårt välfärdstänkande. Trots det har samhället delvis...

 • Ebba Busch Thor i Almedalen vill vända (S)vek till löfte i välfärden

  Vid årets KD-dag i Almedalen var det stor fokus på det välfärdssvek som den sittande rödgröna regeringen gjort sig skyldiga till – och det löfte till medborgarna som Kristdemokraterna vill ge.

  Anders Andersson, ordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län, var den som fick äran att introducera partiledaren Ebba Busch Thor.

  Ebba Busch Thor visade hur tillgängligheten till sjukvård gått ned sedan Socialdemokraterna tagit över på Socialdepartementet.

  I...

 • Politisk samsyn över länsgräns nödvändig för statlig satsning på Stångådalsbanan

  KD-politikerna Gudrun Brunegård, Per Larsson och Lena Käcker Johansson tillsammans med Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet. (Foto: Corren)

  När Mats Odell (KD) var minister för kommunikationerna i början på 1990-talet återöppnades Stångådalsbanan, för tågförbindelse mellan Kalmar och Linköping och vidare till Stockholm.

  Resandet på linjen har ökat undan för undan, under förra året med 65 000 resenärer, en ökning med tio procent. Idag är tåget ett självklart alternati...

 • Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

  Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S)

  Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

  Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer är väl dokumenterade i forskningen. Det är inte bara den fysiska hälsan som förbättras, med minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som bonus stärks koncentrationsförmågan, liksom förmågan att lösa exempelvis matteproblem. Som resultat förbättra...

 • Återinför PRAO i Vimmerby!

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Återinför PRAO i Vimmerby!

  Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension under de närmaste åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och andra personalgrupper behöver anställas till skola, vård, omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller exempelvis byggsektorn, där det råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-tekniker och plåtslagare. Samtidigt finns de...

 • Stor potential i Pelarne skola

  Ola Gustafsson, Rolf Ericsson, Gudrun Brunegård och Hanna Weckfors framför Pelarne skola.

  Några representanter för Kristdemokraternas kommunpolitiska arbetsgrupp besökte Pelarne skola på måndagskvällen, där Rolf Ericsson från samhällsföreningen visade lokalerna.

  – Pelarne skola har stor potential. Skolan är välbyggd och har underhållits väl under åren. Med ett miljövänligare värmesystem skulle lokalerna vara fullt funktionsdugliga i många år framöver. Vi förstår a...

 • Sören Nordén årets mottagare av Vitsippspriset

  Kristdemokraterna i Vimmerby brukar varje år dela ut ett pris till någon enskild person eller organisation som på ideell basis gör en insats för sina medmänniskor.

  2017 års Vitsippsprismottagare var Sören Nordén. Motiveringen var följande:

  Partiavdelningen i Vimmerbys Vitsippspris 2017

  tilldelas

   Sören Nordén

  Efter ett aktivt yrkesliv nöjer du ...

 • Bredda inflytandet i budgetprocessen!

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Breddad delaktighet i budgetprocessen

  Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren.

  Oavsett om man som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med gott förvaltarskap. Varje generation bör ju t...

 • Vårfest med Sörens goa låtar

  Välkommen till Kristdemokraterna i Vimmerbys vårfest, med ett omväxlande program:

  Sören Nordén med några av sina skivor. Foto: Vimmerby Tidning

  Sören Nordén kommer att spela goa låtar. Det blir gott fika till rimlig kostnad, lotteri till förmån för valfonden (skänk gärna vinster!) och god gemenskap. Dessutom kommer några av våra lokala politiska företrädare berätta om aktuella frågor.

  Inte minst kommer årets Vitsippspriset att delas ut.

  När och var? Tisdag ...