• Öppna vårdplatserna! Höj sjuksköterskornas status!

  Skriv på namnlistan genom att trycka på länken! Följ sedan instruktionerna.

  För att landstinget ska kunna erbjuda patientsäker vård, som är tillgänglig och jämlik i länets olika delar, behövs kompetenta och engagerade medarbetare. Sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker är en stor och betydelsefull kår. Jämfört med andra grupper med lika lång utbildning är löneläget och löneutvecklingen låg. I landstinget är möjligheterna att påverka sina arbetst...

 • Ola Gustafsson ny KD-gruppledare i Vimmerby

  Pressmeddelande

  Vimmerby den 26 juni 2016

  Ola Gustafsson ny KD-gruppledare i Vimmerby

  – Jag vill bedriva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik. Då kan man inte sitta stilla i majoritetens ledband.

  Det säger Ola Gustafsson, Kristdemokraterna, med anledning av att partigruppen har utsett honom till efterträdare till Sven Weckfors som gruppledare för Kristdemokraterna och som ersättare i kommunstyrelsen och arbetsutskottet.

  – Vi är myc...

 • Vitsippspris till Tino Åberg för hans kamp för Yxern

  Vimmerby Tidnings förstasidesflash om Vitsippspriset till Tino Åberg

  Vid Kristdemokraternas vårfest delades årets Vitsippspris ut. Det gick denna gång till Tino Åberg, som genom insändare, artiklar, reportage och en egen Facebook-sida spritt engagemanget för sjön Yxern.

  Motiveringen lyder:

  Partiavdelningen i Vimmerbys

  Vitsippspris 2016

  tilldelas

  Läs mer

 • Kommunens ansvar för rovdriften på Yxern

  Under försommaren har vi kunnat följa hur Yxerns vattennivå har sjunkit undan för undan, långt under tidigare års nivåer. Det som normalt brukar vara sjöbotten ligger blottat. Vattenväxter ligger och torkar på det som plötsligt blivit strand.

  Länge har man klagat på regleringsföretagen, som inte tagit något ansvar. Under våren blev det känt att Vimmerby kommun tecknat energiavtal med Bixia, som till största delen ägs av Tekniska Verken i Linköping, som i sin tur är största ägare i regl...

 • Vårfest för medlemmar och intresserade

  Välkommen till Vårfest tisdagen 26 april kl 19.00 i Vimmerby Energis cafeteria, Förrådsgatan 2!

  Gästtalare blir Tino Åberg, som har ett brinnande engagemang för sjön Yxern, där växt- och djurliv hotas på grund av reglering enligt en urgammal vattendom. Tino är en skicklig fotograf och kommer att berätta och visa bilder.

  Det blir även fika till självkostnadspris och lotteri.

  Varmt välkomna!

 • Vimmerbybor på KD-dagar

  Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar är nu i full gång. Från Vimmerby kommun är Gudrun Brunegård, Sven Weckfors och Ola Gustafsson på plats.

  – Jag uppskattar att Ebba Busch Thor i sitt inledningstal uppmärksammade krisen i vården och presenterade ett konkret förslag med vårdservicetjänster för att avlasta sjuksköterskor och läkare, så att de får mer tid för sina patientkontakter, säger Gudrun Brunegård, landstingsråd.

  – Anders Ekholm från Institutet...

 • Snabba upp svar på interpellationer

  Kommunfullmäktige Vimmerby kommun

  Motion Snabba upp besvarandet av interpellationer!

  En interpellation är en fråga eller flera frågor från en enskild ledamot i en folkvald församling, som kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett verksamhetsområde, vanligtvis som ordförande i en nämnd eller styrelse. Undertecknad ser en interpellation som ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet till diskussion bland komm...

 • Inför äldreboendegaranti i Vimmerby!

  Kommunfullmäktige Vimmerby kommun

  Motion

  Inför äldreboendegaranti i Vimmerby kommun!

  Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. Jag menar att detta måste vara utgångspunkten också för vår kommuns äldreomsorg.

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhäl...

 • Kompetensen i hemsjukvården – interpellation

  Interpellation till socialnämndens ordförande, Eva Berglund (S)

  Kompetensen inom hemsjukvård, äldre- och handikappomsorg

  Vimmerby kommun har ambitionen att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar god omsorg utifrån individens behov. För att kunna ge detta är det nödvändigt att medarbetarna har relevant utbildning som grund. Inom vissa områden, exempelvis i vård och omsorg av personer med demenssjukdom eller vid träning och rehabilitering av personer som skrivits ut frå...

 • Statsbidrag för förbättrad elevhälsa – vad gör Vimmerby?

  Interpellation till Camilla Stridh (S), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden

  Hur svarar Vimmerby kommun upp mot regeringens satsning på elevhälsan?

  Psykiatri och psykisk ohälsa har under de senaste åren varit en av statens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Under åren 2012-2015 har regeringen avsatt 850 miljoner kronor per år inom ramen för det så kallade PRIO-arbetet. För 700 miljoner kronor av dessa medel har regeringen årligen gjort överenskomme...