• Många skäl att rösta på alternativ B i folkomröstningen!

 • Bevara landsbygdsskolorna! Rösta på alternativ B!

  I Vimmerby bor närmare hälften av befolkningen på landet eller i kransorterna. Vi är stolta över vår levande landsbygd.

  Den styrande S+M-majoriteten vill lägga ned skolorna i Djursdala och Gullringen och förskolan i Pelarne. Långa resor riskerar ta tid från läxläsning och lek.

  En nedläggning av skolor på landet kommer att påverka även barnen i Södra Vi och Vimmerby, där det kommer bli trångt i skolan. Det talas om paviljonger på skolgårdarna, alltså mindre lekutrymme.

  Vi...

 • KD överklagar krav på kollektivavtal

  Vid kommunfullmäktige den 25 januari beslutade en majoritet att bifalla en motion om att kräva kollektivavtal vid upphandling. Det är en fråga som har väckt mycket diskussion, både före och efter. Bland annat har Företagarna genom Marcus Alsér haft starka synpunkter.

  I kommunstyrelseförvaltningens utredning slog man fast att ett sådant krav inte är förenligt med gällande svensk lagstiftning.

  Vi kristdemokrater tycker det är mindre lämpligt om kommunfullmäktige fattar olagliga be...

 • Rösta på Alternativ B!

  Den 21 februari blir det folkomröstning om landsbygdsskolornas framtid.

  Kampen för landsbygdsskolorna fortsätter och vi laddar nu för folkomröstning den 21 februari. Det blir aktiviteter i Vimmerby centrum varje lördag fram till folkomröstningen. Kristdemokraterna kommer att finnas på plats ungefär kl 11-13 varje lördag, för att prata med folk och motivera att gå och rösta.

  De olika alternativen som kommer att ges i folkomröstningen är inte otvetydiga. Vi förordar dock att man r...

 • Ebba Busch Thor till Vimmerby i mars!

  Den 12 mars kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor till Vimmerby. Det är i samband med partidistriktets årsmöte, som kommer att hållas i Focushuset.

  Varmt välkommen, om du är intresserad av Kristdemokraternas politik eller nyfiken på Ebba Busch Thor som person och ny, spännande partiledare!

 • Årsmöte med fokus på folkomröstning och friskola

  Kristdemokraterna i Vimmerby inbjuder till årsmöte onsdagen den 10 februari kl 19.00 i Vimmerby Energis cafeteria.

  Rebecka Fredriksson kommer att tala om föräldraföreningens arbete i Djursdala och planerna att starta en friskola om majoriteten står fast vid beslutet att lägga ned skolan.

  Det blir även fika och lotteri.

  Varmt välkommen – även om du inte är medlem!

 • Familjers valfrihet begränsas när vårdnadsbidrag avskaffas

  Protokollsanteckning

  Kommunfullmäktige den 25 januari 2015

  Ärende 18 Avskaffa kommunalt vårdnadsbidrag vid utgången av januari 2016

  När Vimmerby kommun införde vårdnadsbidraget den 1 januari 2009 ökade familjernas valmöjlighet att hitta en barnomsorgsform som passade den enskilda familjens behov. I ett första steg gällde möjligheten i Vimmerby kommun för barn mellan ett och två år. Den 1 januari 2012 utvidgades till att omfatta barn mellan ett och tre år. Sedan dess har v...

 • Folkomröstning för livskraft och framtidstro!

  Lördagen den 23 januari, fyra veckor före folkomröstningen den 21 februari, hölls en välbesökt manifestation på torget i Vimmerby.

  Några av Vimmerbys kristdemokrater, som deltog i manifestationen fyra veckor före folkomröstningen. Från vänster: Thomas Karlsson, Ola Gustafsson, Torbjörn Sandberg, Gudrun Brunegård.

  I Vimmerby har närmare hälften av invånarna valt att bo och leva på landsbygden eller i kransorterna. Vi alla – och våra besökare! – kan glädjas öve...

 • En miljon kronor lägre politikerkostnader

  Den här hösten har Vimmerbys S+M-majoritet beslutat om neddragningar som vi bedömer kommer att påverka kommunens utveckling och attraktionskraft på ett negativt sätt.

  Det gäller framför allt nedläggningen av förskolan i Pelarne och skolorna i Djursdala och Gullringen (som majoriteten börjat förbereda, trots att folkomröstningen ännu inte är genomförd) och slakten av musikskolan, som påverkar enskilda barns utvecklingsmöjligheter, men även kommunens musikliv för lång tid framöver.

  <...
 • Budgetförslag till en levande, attraktiv kommun för alla åldrar

  Ett bra liv – hela livet!

  Vimmerby är en kommun med många positiva värden. Tyvärr ser vi nu hur mycket av detta är på väg att raseras. I majoritetens budgetförslag finns ett antal delar, som vi anser skulle skada kommunen och invånarnas möjlighet att leva ett gott liv.

  Kristdemokraterna i Vimmerby vill på detta sätt bidra med förslag som, trots ett antal nödvändiga besparingar, kan utveckla Vimmerby till en kommun där man kan leva ett bra liv – hela livet.

  Vårt budgetförs...