• Lars Adaktusson till Europafest på Kröngården!

  Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Tisdagen den 13 maj klockan 19.00 kommer Kristdemokraternas toppnamn Lars Adaktusson till Europafest på Kröngården, 6 km norr om Vimmerby. Välkommen och lyssna och ta med dina vänner!

  Karin Westrin bjuder på sång och musik!

  Servering och lotteri!

  VÄLKOMNA!

 • Bästa kommunen att växa upp i!

  Sverige, världens bästa land att åldras i, ska också bli världens bästa land att växa upp i!

  Vi Kristdemokrater arbetar intensivt för att prioritera vad vi främst vill arbeta för och vilka frågor vi ska driva i valrörelsen och vi vill sätta fokus, inte bara på tillväxt utan framförallt på uppväxt. Föräldrarna är förstås viktigast för att ge sina barn en trygg och stabil uppväxt men våra förskolor och skolor spelar också en oerhört viktig roll. Varje dag är det många vuxna som går till ...

 • Årsmöte för kristdemokraterna – inget för Jaså-sägare!

  Kristdemokraterna i Vimmerby har hållit årsmöte. Lokalavdelningens ordförande, Gudrun Brunegård, hälsade ett 25-tal personer välkomna, däribland dagens talare, riksdagsledamoten Andreas Carlson från Mullsjö, som också sitter i partistyrelsen.

  Årsmötet gästades av en latinamerikansk grupp, som bor i Vimmerby sedan en tid. De framförde några sånger till ackompanjemang av piano och violin.

  Andreas Carlson utgick i sitt anförande från att citera en dikt av Gustaf Frö...

 • Motion om Barnahus i Västervik

  Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby

  Alla barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg miljö, där de får uppleva villkorslös kärlek. Tyvärr lever många barn i en helt annan verklighet. Så är det också i Vimmerby kommun. Allt för många barn utsätts för olika former av kränkningar och övergrepp. Även att bevittna hur någon närstående hotas eller kränks kan vara traumatiskt och en kränkning av barnet.

  Det är oerhört viktigt att barn, so...

 • Giftfri förskola och skola

  Motion

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Giftfri förskola och skola

   Olika rapporter visar på att vi dagligen utsätts för olika kemikalier och gifter. En del av dem lagras i kroppen och kan ha skadlig långtidspåverkan, exempelvis att genom påverkan på hormoner och arvsanlag öka risken för allergi och cancer hos den individ som utsätts för ämnena. Särskilt allvarliga känns rapporter om att sådana gifter förekommer i textilier, nappar, blöjor och leksaker, där alltså...

 • Flytta ut kommunfullmäktige till kransorterna!

   Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden!

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Alla sammanträden är öppna för allmänheten, trots detta är det ett fåtal medborgare som tar chansen att komma, ställa frågor och att lyssna. Kanske är det så att kommunfullmäktige måste komma ut till medborgarna istället.

  Genom att vid ett par tillfällen per år ”flytta ut” kommunfullmäktiges sam...

 • Höstfest med jazz och ideologi

  En skön syntes medlla ord och ton uppstod vid kristdemokraterna i Vimmerbys höstfest, där Elisabeth Lago Nilsson hälsade välkomna.

  Musikerna Lars-Erik (Sigge) Olofsgård och Lina Hultgren är till vardags verksamma vid Kulturskolan i Hultsfred. På saxofon, flygel och röst framförde egna kompositioner med ett tonspråk i jazzton, fick de stressade deltagare att hitta lugnet i tillvaron.

  Gudrun Brunegård introducerade sin nye, närmaste medarbetare i landstingsarbetet, Mörlund...

 • Höstfest med Jimmy Loord!

  Välkommen till höstfest med Kristdemokraterna i Vimmerby i Vimmerby Kyrkas Församlingshem, Kungsgatan 2, onsdag 9 oktober kl 19.00!

  Talare blir Jimmy Loord, 2:e vice distriktsordförande och sedan en dryg vecka landstingspolitisk sekreterare, ersättare i landstingsstyrelsen och politisk sekreterare i partidistriktet. Jimmy Loord är bördig från Mörlunda och är numera bosatt i Nybro.

  Lars-Erik (Sigge) Olofsgård på saxofon och Lina Hultgren, piano, kommer att framföra både e...

 • Satsa mer på elevhälsan!

  Kristdemokraterna i Vimmerby vill att kommunen tar vara på det stimulansbidrag som regeringen ger för att utveckla elevhälsan. Under åren 2011-2014 ger regeringen bidrag för att stärka tillgången på de olika kompetenserna inom elevhälsan, dvs skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger.

  – Forskningen visar att tidigt stöd ger effektivare hjälp till det enskilda barnet och förebygger större problem längre fram. Det gäller inte minst barn med psykosociala...

 • Vimmerby behöver ett nytt trygghetsboende

  Bygget av de nya vård och omsorgsboenden är igång på Cirkusplatsen och fortskrider för varje dag. Detta kommer bli ett fantastiskt boende för våra mest sjuka äldre i Vimmerby!

  Nu är det dags för nästa steg, att bygga ett nytt Trygghetsboende. Här kan man flytta in när man är 70 + i sin egen lägenhet. Det finns gemensamhetslokaler i huset, en matsal där man kan äta mat tillsammans, en värdinna några timmar om dagen som hjälper till och som ordnar lite aktiviteter. När man sen behöver i...