Varning för jätteskola

Majoriteten (S+V+C) har idag sagt att de vill slå ihop Mörmoskolan och Hammarlundens högstadier i en gemensam skola på Hammarö utbildningscenter (HUC). Vi Kristdemokrater är väldigt tveksamma till en så stor skola. Det skulle bli den största i Värmland och en av de största högstadieskolorna i Sverige. Idag finns det 575 elever i klass 7-9 på Hammarö, men vi växer, och 2025 kommer det vara 750 elever. Det betyder 10 parallellklasser i 7:an, 8:an och 9:an i samma skola.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att stora skolor skulle gynna svagare elever. Socialdemokraterna upprepar att de vill ha en jämlik skola, men det här är att lura sig själv. Ett 100% jämlikt högstadie blir det visserligen om man bara har en skola, men blir det verkligen bättre för eleverna?

Ett gemensamt högstadie är att experimentera med elever i en av Sveriges bästa skolkommuner, det är det inte värt.

Lovlöst land nu- men något kan vara på gång

Vi värnar människors rätt att bestämma över sitt eget liv. Valfrihet inom äldreomsorgen är viktigt för oss. Ungefär samtidigt som debattartikeln av Mattias Joelsson kom i  NWT den 31 januari -17 så har Socialförvaltningen tagit fram ett förslag för att göra det möjligt för privata vårdgivare att erbjuda tjänster enligt Lagen om valfrihet (LOV). En liten varning finns för att det finns tecken på att inbjudan till vårdföretagen sker med armbågen. Därför avvaktar vi lite med att applådera med full kraft, tills vi ser om det blir någon verklig skillnad för vårdtagarna.

 

 

 

Christian Carlsson (KDU) – ett gott samhälle byggs underifrån

Årsmötet den 22 januari gästades av Kristdemokratiska Ungdomsförbundets relativt nye ordförande Christian Carlsson. Att han valde just Kd har en koppling till Hammarö. Det var Hammarösonen Charlie Weimers som kom till Christians skola 2002 och väckte hans intresse. De avgörande frågorna för Christian var bl.a. synen på familjen, att ett gott samhälle byggs underifrån genom att satsa på trygga familjer. Han motiverades även av att skapa ett annat samhälle där inte människor och företag hålls tillbaka, så som han upplever att det görs när S får styra.

Christian är jurist. Han är kunnig och engagerad i frågor om rättssamhället. KDU framhåller vikten av rättvisa straff med höjda minimistraff särskilt för vålds- och sexualbrott. Kd är det parti som satsar mest på polisen i budgeten med 2600 fler tjänster. Ungdomsförbundet fyrdubblar det och säger att det behövs 10 000 nya poliser.

KDU är just nu aktuella med kampanjen ”Varken feminist eller islamist” som pekar på att jämställdheten hotas från flera håll, både vänsterfeminism och islamism och hederskultur är hot mot verklig jämställdhet.

Att Christian har ett hästintresse är mer okänt. Det kommer från tiden som beriden högvakt under militärtjänsten. Ett passande intresse när han var på besök i en av sveriges mest hästtäta kommuner. Tack för besöket!