Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?

Skollokaler

Vad är en folkomröstning? Det är medborgarnas möjlighet att få säga sin mening i en specifik fråga när de upplever att de folkvalda politikerna inte går i takt med väljarna.

När majoriteten lutar sin argumentation mot högst osäkra beräkningar som dessutom förutsätter specifika lösningar för skollokaler som inte alls är behandlade eller utredda, då välter man över ett ansvar för kommunekonomin som medborgarna inte bett om. De har bett om att få säga sin mening i frågan om ett eller två högstadier, inget annat. Läs mer

Folkomröstning 10 december

Den samlade oppositionen, dvs Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet står eniga bakom alternativ 2 i folkomröstningen den 10 december. Det bärande argumentet är att två jämnstora högstadier är att föredra framför en ”Storskola”. Storskola är ett risktagande. Det finns så få högstadieskolor i Sverige med över 700 elever att det får ses som ett experiment.

Alla hushåll på Hammarö har fått ett informationsblad från oppositionen i brevlådan.

Olägenheter istället för bättre lägenheter

Måndag 25 september bestämde kommunfullmäktige att lägga 60 miljoner på en ansiktslyftning av Lunden. Vi Kristdemokrater beklagar att detta beslutades utan att först göra en ordentlig utredning av alternativet att ersätta området med nya trähus enligt det upphandlade avtalet  ”Bostadshus 2016”, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram åt kommunerna. Läs mer

Lunden – att bevara bruksidentiteten på bästa sätt

Att bygga nytt för att bevara stilen på bostadsområdet Lunden är troligen ett bättre alternativ än att lägga 60 miljoner på yttre renovering. Innan den invändiga renoveringen är klar skulle notan landa på över 90 miljoner. Väljer vi att bygga nya hus i samma stil kostar det ca 60 miljoner. Läs mer