Olägenheter istället för bättre lägenheter

Måndag 25 september bestämde kommunfullmäktige att lägga 60 miljoner på en ansiktslyftning av Lunden. Vi Kristdemokrater beklagar att detta beslutades utan att först göra en ordentlig utredning av alternativet att ersätta området med nya trähus enligt det upphandlade avtalet  ”Bostadshus 2016”, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram åt kommunerna.

Socialdemokraterna (S) har så dåligt samvete för att de misskött Lundenområdet under många år att de troligen krävt renovering oavsett prislapp. S passar på att försöka få Kristdemokraterna (Kd) att framstå som den som vill riva och förstöra. Sanningen är att Kd vill bygga nytt och därmed bevara miljön. När kommunen köpte Lunden av Hammarö bostads AB  lovade S de boende dyrt och heligt att renovera. Då var den beräknade kostnaden max en tredjedel av dagens 60 miljoner. Nu blev det ett jättedyrt löfte de ändå väljer att infria.

Så tyvärr blev det ansiktslyftning på patienten Lunden som hade behövt ett hjärtbyte. För de boende blir det nu en lång period av olägenheter utan minsta förbättring av lägenheterna.

Så småningom kommer lägenheterna även behöva renoveras invändigt, den beräknade totalkostanden kommer då att närma sig 90 miljoner. Det betyder en ökad låneskuld i kommunen som motsvarar 20 000 kr för varje förvärvsarbetande Hammaröbo.

 

Lunden – att bevara bruksidentiteten på bästa sätt

Att bygga nytt för att bevara stilen på bostadsområdet Lunden är troligen ett bättre alternativ än att lägga 60 miljoner på yttre renovering. Innan den invändiga renoveringen är klar skulle notan landa på över 90 miljoner. Väljer vi att bygga nya hus i samma stil kostar det ca 60 miljoner. Siffrorna bygger på samtal vi haft med en husleverantör inom SKLs ramavtal ”Bostadshus 2016”.  Den kostnad på 147 miljoner för nybyggnation som anges i förvaltningens underlag kommer från den firma som redan fått kontraktet att renovera. De är klara att dra igång och vill inte ha någon förlängd process med utredning av nybyggnation. Det finns därför anledning att ta in fler prisuppgifter i det här läget, och det har Kristdemokraterna gjort. Vi vill därför att kommunen gör en mer djupgående analys av alternativet att bygga husen enligt SKLs upphandlade ”Bostadshus 2016”.

En liten film kan göra en komplicerad fråga lättare att greppa

Varning för jätteskola

Majoriteten (S+V+C) har idag sagt att de vill slå ihop Mörmoskolan och Hammarlundens högstadier i en gemensam skola på Hammarö utbildningscenter (HUC). Vi Kristdemokrater är väldigt tveksamma till en så stor skola. Det skulle bli den största i Värmland och en av de största högstadieskolorna i Sverige. Idag finns det 575 elever i klass 7-9 på Hammarö, men vi växer, och 2025 kommer det vara 750 elever. Det betyder 10 parallellklasser i 7:an, 8:an och 9:an i samma skola.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att stora skolor skulle gynna svagare elever. Socialdemokraterna upprepar att de vill ha en jämlik skola, men det här är att lura sig själv. Ett 100% jämlikt högstadie blir det visserligen om man bara har en skola, men blir det verkligen bättre för eleverna?

Ett gemensamt högstadie är att experimentera med elever i en av Sveriges bästa skolkommuner, det är det inte värt.

Lovlöst land nu- men något kan vara på gång

Vi värnar människors rätt att bestämma över sitt eget liv. Valfrihet inom äldreomsorgen är viktigt för oss. Ungefär samtidigt som debattartikeln av Mattias Joelsson kom i  NWT den 31 januari -17 så har Socialförvaltningen tagit fram ett förslag för att göra det möjligt för privata vårdgivare att erbjuda tjänster enligt Lagen om valfrihet (LOV). En liten varning finns för att det finns tecken på att inbjudan till vårdföretagen sker med armbågen. Därför avvaktar vi lite med att applådera med full kraft, tills vi ser om det blir någon verklig skillnad för vårdtagarna.