Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!

Föreningarna på Hammarö gör ett storartat arbete och är en viktig del av att skapa ett gott samhälle. Kristdemokraterna vill utveckla detta ytterligare genom att införa en modell för ”Idéburet Offentligt Parterskap (IOP)”.  Vi tror att detta är en pusselbit för att nå kommunfullmäktiges mål att bli ”Sveriges friskaste kommun”. Läs mer