Personpresentationer för KD Hammarö

Gruppbild KD Hammarö

De här personerna kandiderar för KD till kommunfullmäktige på Hammarö i valet den 11:e september. Här presenterar de sig och delar sina hjärtefrågor.

fr.vänster: Mattias Joelsson, Magnus Eriksson, Anna Joelsson, Annica Tollén, Dan Kihlström, David Hellholm, Anders Lloyd, Susanne Persson, Kenth Carlsson, Maria Lloyd, Barbro Thelaus, Elisabeth Kihlström, Lars Larsson, Marianne Carlsson, Mathias Wiker, Petra Weström

#1 Kenth Carlsson

Jag  har fått förtroendet att vara på plats ett på KD kommunlista på Hammarö samt på plats fyra på partiets lista i regionvalet.

Jag tycker att Hammarö är Sveriges bästa kommun på många sätt! Vi behöver dock bli bättre på att
planera långsiktigt och på att få skattepengarna att räcka till både skola, vård och omsorg och till
familjerna och våra äldre.

Vi behöver satsa på kompetensutveckling av våra medarbetare och chefer i kommunen så att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. Jag vet att om man blir sedd och hörd på sin arbetsplats och har bra kollegor och chefer så är det roligt att gå till jobbet och då får de vi är till för – våra kommuninnevånare en bra service.

Vem är då Kenth Carlsson? Civilingenjören med ett långt yrkesliv bakom mig där jag arbetat med ledningsfrågor och förvaltning i stora organisationer. Mina starka sidor är ordning och reda och
planering/uppföljning! Men det bästa av allt är att arbeta och umgås med andra människor – då lär man sig mycket nytt och kan hjälpas åt!

På fritiden vill jag vara utomhus, i trädgården, i skogen eller på sjön, gärna tillsammans med min fru Marianne, våra två barn och deras familjer där vi nu har tre små barnbarn som förgyller livet! Dessutom har jag förverkligat en mångårig dröm – jag har skrivit och gett ut min första roman! Den heter 2063 och är en positiv framtidsvision!

Jag har varit politiker för KD på Hammarö i över 20 år och har bred erfarenhet från nämnder och bolag i kommunen.

#2 Petra Weström

Här har ni mig, stolt Hammaröbo som tror att ön kan bli bättre. Bättre på att hushålla med våra skattepengar, bättre på att skapa förutsättningar för att vara attraktiv arbetsgivare inom
omsorgen, så att våra äldre får det de förtjänar, kvalitet i sin omsorg.

En kommun som ser till så att det finns insatser tidigt för att otrygga barn ska bli trygga under uppväxt upp i vuxenlivet. Där ungdomar som mår dåligt kan få nån som hör och bryr sig, där de är i deras forum.

Jag slutar aldrig tro på kraften i den goda viljan, genom att lyssna och vilja skapas vår framtid, det vill jag att vi gör tillsammans.

Vem jag är? Sjuksköterskan i andra änden när du ringer 1177, kvinnan som kan skapa kläder, konst, trädgård och fester. Mamman som alltid bär 3 plåster i mobilskalet ”det kanske jag behöver för att hjälpa någon” och den som tycker det svåraste ordet är nej när det gäller att ställa upp för andra.

Petra Weström 54 år, lätt till skratt, trygg, lagom knasig och ganska modig.

Idag är jag vice ordförande i Socialnämnden på Hammarö och jag står näst längst upp på Kristdemokraternas valsedel i kommunvalet.

#3 Mathias Wiker

Jag har under en längre tid varit intresserad av politik och blev aktiv i samband med föregående val och är idag nummer 3 på kommunlistan för Kristdemokraterna.

Jag är en Hammaröbo som bor i centrala Skoghall som har hjärtat på rätt ställe – ett hjärta för Hammarö! Denna fantastiska ö som är placerad med närhet till allt och den härliga kombinationen av både skärgård och de värmländska skogarna.

Under dagtid jobbar jag på en skola. Ingen dag är den andra lik och alltid roligt att få jobba med nästa generation. Skolfrågorna var en bidragande faktor till att jag engagerade mig politiskt och jag har under mandatperioden varit ledamot i Bildningsnämnden.

En annan fråga som intresserar mig är försvaret, en av statens grundpelare. Det finns mycket som är värt att försvara och som hemvärnssoldat är jag alltid redo att hjälpa till när det krisar!

#4 Maria Lloyd
Jag finns plats 4 i kommunvalet 2022 för kristdemokraterna och finns även på regionlistan.
Jag bor på Rosenlund tillsammans med min man och våra 2 barn.

Vi flyttade till Hammarö 2018. Innan dess hade vi ingen större relation till Hammarö. Slumpen förde oss hit då möjligheten att få prova på huskänslan öppnade sig när ”Nya Rosenlund ” byggdes. Vi har inte ångrat oss en sekund sedan dess.

Hammarö är en trygg plats för våra barn att växa upp på och man får nypa sig i armen när man både kan nå skog och sjö ett stenkast bort.

Till vardags jobbar jag som avdelningschef på CSK. I grunden är jag sjuksköterska. Det är också vården som är min hjärtefråga och som gjorde att jag började engagera mig politiskt och just i Kristdemokraterna.

Skola och barnomsorg är förutom vården, viktiga för mig i mitt politiska engagemang. Våra barn förtjänar små barngrupper och många trygga famnar som finns där för våra barn, när vi som föräldrar inte finns tillhands, både i förskola och skola.

#5 Magnus Erikson
Jag  är pensionerad officer som njuter av livet på Rud.
Det jag vill jobba för inom politiken är följande:
• Ungdomarna är vår framtid, se till att deras skoltid och fritid blir så bra som möjligt.
• Lägg grunden till ett fysiskt aktivt liv i skola och på fritiden genom stöd till föreningar.
• Vi bor i en vacker natur som vi skall utveckla varsamt med ett långsiktigt mål.
Jag ägnar mycket tid till fysiska aktiviteter vilket för mig är en förutsättning för att kroppen skall fortsätta att fungera även vid mogen ålder.

#6 Elisabeth Kihlström,
Jag finns plats nummer 6 på kommunlistan och plats nummer 3 på riksdagslistan

I den kommunala politiken är samarbetet med föreningslivet viktigt, inte minst för barn och unga.

Vi måste säkerställa att vi har bra vård och omsorg för de äldre och bra förutsättningar för familjerna att få en bra livskvalitet. Viktiga åtgärder är att satsa på medarbetarna i vård- och omsorg. De som har behov av kommunens vård och omsorg, oavsett ålder, ska känna sig trygga med att de får det de behöver med hög kvalitet.

Jag är distriktssköterska och har varit regionpolitiker sedan 2002 och särskilt arbetat med hälso- och sjukvård, kultur, bildning och folkhälsa. I mitt politiska arbete har jag fokuserat på att bidra till att människor utifrån sina egna förutsättningar får möjlighet att leva ett rikt och hälsosamt liv. Det måste vi arbeta för på alla politiska nivåer.
På min fritid pysslar jag gärna i min trädgård, plockar bär, går promenader eller åker skidor.

#7 Marianne Carlsson
Jag vill jobba för:
– Mindre slöseri och där varje skattekrona är lika viktig!
– Lägre kommunalskatt och inga högriskprojekt som t ex Vindkraftparken och Sätterstrand (är absolut ej kommunal kärnverksamhet).
Jag har under mina 8 år i kommunfullmäktige och lika många år i servicenämnden jobbat för en långsiktig samhällsplanering där ekonomi och medborgarnas bästa varit i fokus. Tyvärr har Kristdemokraternas påverkan inte fått så stort genomslag eftersom vi bara har haft 2 av 31 mandat i kommunfullmäktige. Nu hoppas vi på att få fler mandat i valet 2022!

Jag har tidigare jobbat som upphandlingskonsult i Försvaret, Region Värmland och i Karlstads kommun. Men är numera pensionär sedan 3 år tillbaka.
Fritiden spenderar jag men man, barn och barnbarn men också med keramikmålning, bowling och boule.

#8 David Hellholm
Jag är född i en liten by på landet utanför Örnsköldsvik. Är sedan 1964 gift med min tyskfödda fru Berit Jag är emeriterad (jfr pensionerad) professor i teologi och religionshistoria, närmare bestämt i Nya testamentet och dess religösa och kulturella omvärld, vid Universitetet i Oslo från 1990 fram till emeritering 2009.

Vi flyttade till Hammarö 1990 och bor alltjämt kvar på denna rofyllda plats, med underbara grannar och lekande småbarn i grannskapet.

Då jag utbildat religionslärare samt präster och pastorer under mer än 30 år, värnar jag särskilt om en lugn, trygg och inspirerande skolmiljö för alla åldrar från förskola till eftergymnasial utbildning av pedagogiskt välutbildade lärare på alla nivåer. Skall en eftergymnasial utbildning bli lyckad – oavsett praktisk eller teoretisk riktning – är en grundläggande grundskole- och gymnasial inlärning av största vikt.

Utöver undervisning, handledning av doktorander och avfattande egna forskningsbidrag har jag organiserat tre vetenskapliga kongresser med deltagande från hela världen samt utgivit dokumenten från dessa i sammanlagt sju digra band. En av de viktigaste uppgifterna har varit att – i tillägg till de kosmologiska och biologiska evolutionsteorierna – även förmedla kunskap om mänsklighetens teknologiska och kulturella evolution.

#9 Dan Kihlström
Jag har lång politisk erfarenhet på olika nivåer. Från 1998 fram till 2010 hade jag förmånen att representera Värmland i Sveriges Riksdag. Mest verksam i kulturutskottet men också i bostads-, social- och justitieutskottet. Under ett antal år var jag engagerad i politiken i Karlstad bland annat i barn- och utbildningsnämnden. Under senaste mandatperioden är jag ersättare i socialnämnden, Hammarö kommun.

Mina hjärta bultar lite extra för föreningslivet, de socialt utsatta och barnens trygghet.

Tillsammans med min fru flyttade vi till Hammarö för cirka tre år sedan och vi stortrivs. När jag inte arbetar politiskt så ägnar jag mig gärna åt biodling, att vara ute i naturen och flera internationella uppdrag.

#10 Lars Larsson
Jag tycker, liksom alla mina partikamrater, att Hammarö är Sveriges bästa kommun att bo och leva i! Jag ömmar särskilt för att våra äldre skall få en så värdig tillvaro som möjligt på äldre dagar. T ex skall de som har hemtjänst ha maximalt 10 personer som besöker dem på en fjortondagarsperiod för att de skall vara så trygga som möjligt.

Även våra barn och unga skall ha en trygg uppväxt med trafiksäkra vägar till och från skolan. Små barn skall även ha nära till skolan.

Jag är en pensionerad officer med lång erfarenhet att leda och utbilda människor med olika förutsättningar och bakgrund. Jag är fostrad i en anda med ordning och reda samt att förstå vikten av att ta hand om och hjälpa varandra.
Jag tycker om att ”påta” i trädgården, vistas i skog och mark eller bara lata mig i min husvagn på västkusten.

#11 Barbro Thelaus

#12 Anna Joelsson

#13 Susanne Persson
Jag är elevstödjare på Nobelgymnasiet i Karlstad.
I mitt jobb ser jag också det som måste förbättras i skolan och som nära anhörig i vård och omsorg.
På min fritid umgås jag med min familj och barnbarnen samt lever husvagnsliv på Bomsta.
Jag har tidigare varit fritidspolitiker, som nu bytt parti.

Varför blev jag med i KD?
Jag ser dem som det parti som kan förändra vår kommun och göra den ännu bättre än idag.
Jag vill jobba för att få fler trygga vuxna i skolan som kan stödja och hjälpa våra grundskolebarn till en bra utbildning.
Inget barn ska vara osett eller otryggt!

Inom alla arbeten är det viktigt med en bra kommunikation och där känner jag att vi kan göra mycket för våra nyanlända. Det är viktigt att de får känna samhörighet och gemenskap. Vi som arbetsgivare har ett ansvar att hjälpa till.

Jag vill arbeta för ett fadderskap för våra nyanlända i samarbete med SFI.
Genom att ha en fadder på arbetsplatsen som hjälper till med svenska språket så går det fortare att lära sig det nya språket.
De gamla kan göra sig förstådda med personalen och tvärt om, vilket gör att de och anhöriga känner trygghet.
Trygghet är viktigt och Hammarö är ju känt för att vara en trygg kommun.

#14 Annica Tollén
Entreprenör, marknadsekonom och skådespelare.

Driver Annica Tolléns Företagsservice AB sedan 1994. Jag har en marknadsekonomexamen på IHM Business School, läst juridik på universitetet och tränat ledarskap i snart 30 år. Jag är ersättare i Regionfullmäktige. Jag har plats nr 14 på kommunlistan.
Jag brinner för skolan; barn &unga; och den psykiska hälsan. Samhällsfrågor i stort.
Behovsanpassade utbildningar inom Yrkeshögskolan och ett lärlingsprogram för gymnasieskolan är oerhört viktiga för att säkerställa de framtida kompetensbehoven. Entreprenörskap på schemat i skolan från åk 1; där entreprenörskap är så mycket mer än att starta företag. Jag vill införa Livskunskap på schemat för att förebygga psykiska ohälsan. Vad handlar livet om egentligen osv. Jag vill också se mer rörelse och idrott (och pardans) på schemat.

Jag vill se en motorgård på Hammarö; en mötesplats med människor i olika åldrar och där motorintresserade ungdomar ska kunna mötas, meka med fordon och cyklar, utbyta idéer och hjälpa varandra. Och där det även finns vuxna förebilder. Och jag tycker att kommunen ska ge dem rätta förutsättningar för att kunna utvecklas och bli goda samhällsmedborgare samt goda förebilder. Detta kan drivas tillsammans med någon motorförening.

Kulturen är en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är oerhört betydelsefullt att det finns lokala arrangörer. Mötet mellan människor är det som skapar utveckling och tillväxt, samtidigt som det handlar om ett samhälles överlevnad.

Att bo, jobba och leva på Hammarö nära naturen är helt fantastiskt. Trädgården och passionen för dans och musik, träning och umgås med min familj. Båtliv och fiske i vår fantastiska skärgård är ett bra sätt att koppla av på sommaren.
Erfarenheten med filminspelningarna har utvecklat mig som människa. Jag är väldigt rak och modig. Folk kan lita på vad jag säger och den jag är. Jag tänker långsiktigt och är alltid ärlig.

#15 Mattias Joelsson

Har varit gruppledare för KD på Hammarö sedan 2014 och kommunalråd under senaste mandatperioden. Jag är även regionpolitiker och är ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden i region Värmland. Jag är  också Hammarös representant i Vänersamarbetets styrelse.

Jag är i grunden en samhällsbyggare som strävar efter att vi bygger ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. För det krävs det tillit mellan människor, trygghet och engagemang från många att bygga en bättre morgondag. Fokus just nu är att få ordning på svensk sjukvård. Dels krävs en genomgripande reform för att få jämlik sjukvård i hela Sverige, det kräver att vi skrotar de 21 regionernas ansvar för sjukvården och har en sjukvårdspolitik för hela Sverige. Det andra vi måste göra är att skapa rimlig arbetsbeslastning på vårdcentraler och sjukhus så att medarbetarna trivs och orkar. Steg ett i Värmland bör vara är att överanställa på vårdavdelningar för att ge andrum för personalen att trivas och få tid till vård och verksamhetsutveckling istället för brandsläckning. Vi behöver även inrätta fler specialistutbildningsplatser för sjuksköterskor. Vi har idag en stor brist på allmänspecialister (läkare) till våra vårdcentraler, det beror på orimlig arbetsbelastning och ansvar för allt för många listade patienter. Vi måste komma ner mot socialstyrelsens rekommendation på 1100 patienter per läkare. Då blir belastningen rimlig och fler orkar jobba heltid.  Hela vården är en kedja där långa köer till 1177 bara är ett symtom på andra tillgänglighetsproblem. Det behövs helt enkelt fler händer  i vården och det får vi om personalen trivs och har rimliga arbetsvillkor. Som regionpolitiker går jag faktiskt till val på att avskaffa mig själv. Staten bör styra vården för alls bästa!

Komunalt är jag mest orolig för de ungas psykiska hälsa. Det är helt oacceptabelt att så många barn och unga mår så dåligt. Så är det på Hammarö också. Det är ett underbetyg till oss vuxna att vi inte hanterat detta bättre.  Skolan har en stor del i detta, betygshets, strömlinjeformning, inkludering av oroselever i klasserna utan att ge extra resurser,  skapar tillsammans en skolmiljö som många gånger är rent skadlig. Men det är ändå i hemmet grunden läggs för om barnen kan tåla påfrestningarna. Vi behöver därför satsa ännu mer på föräldrastödsprogram i kommunen. Det är inte lätt att vara ung, men det är inte så lätt att vara förälder heller.

Mitt sista tips är! Cykla när du kan. Hammarö är fantastiskt för det. Korta avstånd, inga backar, en knapp mil in till Karlstad. Om fler upptäckte hur bra det är att cykelpendla till jobb och fritidsaktiviteter skulle vi lösa både trafikproblem. öka folkhälsan och minska vår klimatpåverkan. Jag tänker fortsätta jobba för bra och säkra cykelvägar på Hammarö


Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer