Lokalpolitiker

Kristdemokrater med förtroendeuppdrag

 

NÄMNDER och UPPDRAG NAMN
Kommunfullmäktige ordinarie Mattias Joelsson
Marianne Carlsson
Kommunfullmäktige ersättare Kenth Carlsson
Petra Weström
Kommunstyrelsen ordinarie Mattias Joelsson 076-110 41 33
Kommunstyrelsen ersättare Kenth Carlsson 070-382 35 33
Bildningsnämnden ordinarie Mathias Wiker 073-059 65 28
Bildningsnämnden ersättare Maria Lloyd 070-577 21 71
Servicenämnden ordinarie Lars Larsson 070-376 53 16
Socialnämnden ordinarie Petra Weström 073-532 82 99
Socialnämnden ersättare Dan Kihlström 070-343 96 86
Miljö & Bygg ersättare Magnus Eriksson 070-485 88 10
Valnämnd ordinarie Kenth Carlsson 070-382 35 33
Räddningstjänstförbundet ordinarie Marianne Carlsson
Drifts & Servicenämnden
ordinarie
Kenth Carlsson
Vänersamarbetet ordinarie Mattias Joelsson
Nämndeman Anna Joelsson
BOLAGEN och UPPDRAG
Hammaröbostäder AB ersättare Lars Larsson 070-376 53 16
Hammarö Energi AB ordinarie Magnus Eriksson