Lokalpolitiker

Kristdemokrater med förtroendeuppdrag

 

NÄMNDER och UPPDRAG NAMN
Kommunfullmäktige ordinarie Mattias Joelsson
Marianne Carlsson
Kommunfullmäktige ersättare Kenth Carlsson
Petra Weström
Kommunstyrelsen ordinarie Mattias Joelsson 076-110 41 33
Kommunstyrelsen ersättare Kenth Carlsson 070-382 35 33
Bildningsnämnden ordinarie Mathias Wiker
Bildningsnämnden ersättare Agneta Gottlow-Pettersson 070-155 34 78
Servicenämnden ordinarie Lars Larsson 070-376 53 16
Socialnämnden ordinarie Petra Weström
Socialnämnden ersättare Lena Lindström 072-252 52 15
Miljö & Bygg ersättare Magnus Eriksson
Valnämnd ordinarie Agnetha Gottlow-Pettersson
Räddningstjänstförbundet ordinarie Marianne Carlsson
Drifts & Servicenämnden
ordinarie
Kenth Carlsson
Vänersamarbetet ordinarie Mattias Joelsson
Revisionen ledamot Berit Hellholm 054-52 37 07
Nämndeman John R Pettersson 070-485 88 40
BOLAGEN och UPPDRAG
Hammaröbostäder AB ersättare Lars Larsson 070-376 53 16
Hammarö Energi AB ordinarie Magnus Eriksson