Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?

Skollokaler

Vad är en folkomröstning? Det är medborgarnas möjlighet att få säga sin mening i en specifik fråga när de upplever att de folkvalda politikerna inte går i takt med väljarna.

När majoriteten lutar sin argumentation mot högst osäkra beräkningar som dessutom förutsätter specifika lösningar för skollokaler som inte alls är behandlade eller utredda, då välter man över ett ansvar för kommunekonomin som medborgarna inte bett om. De har bett om att få säga sin mening i frågan om ett eller två högstadier, inget annat. Läs mer