Datahallen avvecklas

Vid dagens kommunstyrelse (2016-04-18)  led S sitt största nederlag hittills under mandatperioden. Kristdemokraterna tillsammans med övrig opposition fick med C och V på att verksamheten i datahallen ska avvecklas i sin helhet. Det betyder att S inte fick igenom sin plan att flytta in hela Sätterstrand Business Park i kommunens ekonomi och gömma förlusterna där. Äntligen kan det bli ett slut på miljonförlusterna i datahallen!

Nästa fråga blir ju vad kommunen ska göra med själva datahallen när verksamheten är avvecklad. Det mest ekonomiskt förnuftiga är att stycka av och sälja den. Den debatten kommer i nästa steg.