Styrelsen

Lokalavdelning

Styrelse vald vid årsmöte 2019
Ordförande Kenth Carlsson
kenth.e.k.carlsson@telia.com
054-52 61 70
Befattning
Ordförande
Kenth Carlsson
Vice Ordförande
Magnus Eriksson
Kassör
Mathias Wiker
Sekreterare
Lars Larsson
Ledamot
Barbro Thelaus
Ledamot
Elisabeth Kihlström
Gruppledare/Adjungerad
Mattias Joelsson