Tillsammans kan vi!

Du behöver Hammarö och Hammarö behöver dig. Ett gott samhälle skapar vi tillsammans. Demokratin är inte självklar, den måste försvaras.  Valdeltagande, aktiva politiker, respektfull dialog och att söka det bästa för alla är bärande delar i ett gott samhälle. Det är idag ett högt valdeltagande på Hammarö, men det kan och bör vara ännu fler som engagerar sig som aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Tänk inte att det är någon annan som kan göra det. Det här kanske är din uppgift för en period. Börja med att bli medlem och var med på månadsmöten, så kommer du upptäcka hur mycket du faktiskt kan vara med och påverka och att det spelar roll vad du tycker och tänker. Bli medlem i Kristdemokraterna genom att gå in på Kd.nu/blimedlem.  Välkommen!