Närvårdsplatser på Hammarö

artikel i nwt 4/2

Win-win! Hammarö har lämpliga lokaler lediga och det behövs fler närvårdsplatser i Värmland. Därför har Mattias Joelsson, gruppledare för KD på Hammarö, lagt en motion i kommunfullmäktige att kommunen ska ta kontakt med regionen för att undersöka möjligheten att skapa nya närvårdsplatser.

Läs mer