Skolarbete

kristdemokraterna.se finns en sida med mycket information som man kan ha nytta av i skolarbetet.

 

Invigning av Breviks skola. Rektor Anna Hansson-Bittar