• Södertörns överförmyndarnämnd

    I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd. Tyresö kommun har en ledamot i nämnden.

     

    Kristdemokraterna har ingen ledamot/ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd.

    Åren 2014-2016 var Krisdemokraten Anna Lund vice ordförande och 2017-2018 var hon ordförande.