• Styrelse partiavdelning

  Ordförande

  Ulf Perbo
  Tel: 070-9946363
  Epost: ulf@perbo.nu

  Vice ordförande

  Joakim Grimborg
  Tel: 073-1595895
  Epost: joakim.grimborg@yahoo.se

  Ledamöter

  Rode Kennerberg
  Tel: 070-2589049
  Epost: rode@kennerberg.se

   

  Per Lindén Tel: 08-52721937 Epost: per.linden@kristdemokraterna.se

  Per Lindén
  Tel: 08-52721937
  Epost: per.linden@kristdemokraterna.se

  Janis Salts
  Tel: 070-7728068
  Epost: saltsjanis@gmail.com

  Ersättare

  Alexander Jansson
  Tel: 076-2574237
  alexanderlovejansson@gmail.com

  Cecilia Sköld
  Tel: 073-7776702
  E-post: Cecilia.Skold2015@gmail.com

  Sekreterare och kassör, ej styrelseledamot

  Leif Kennerberg
  Tel: 070-2589103
  Epost: leif@kristdemokraterna.se