• Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund

    Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund är ett gemensamt förbund för Haninge, Tyresö och Nynäshamn som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen. Förbundet styrs av en direktion där Tyresö kommun har 3 ledamöter och tre ersättare.

     

    Kristdemokraterna har ingen ledamot/ersättare i Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund.