• Äldre- och omsorgsnämnd

    Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre människor och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

    Ledamot

    Anna Lund
    Tel: 070-3412851
    Epost: anna@kristdemokraterna.se