• Äldre- och omsorgsnämnd

    Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre människor och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

    Ledamot

    Mattias Eriksson
    Tel: 073-3142027
    Epost: mattias.eriksson@kristdemokraterna.se