• Äldre- och omsorgsnämnd

    Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre människor och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

    Ledamot

    Joakim Grimborg
    Tel: 073-1595895
    Epost: joakim.grimborg@yahoo.se