• Äldre- och omsorgsnämnd

    Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre människor och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

    Ledamot

    Janis Salts
    Tel: 070-7728068
    Epost: saltsjanis@gmail.com