• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och vuxna, svenska för invandrare (SFI) och kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    Ersättare

    Giovanna Carlsson
    Tel: 072-932 35 27
    E-post: giovannacarlsson@gmail.com