• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och vuxna, svenska för invandrare (SFI) och kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    2:e vice ordförande

    Ulf Perbo
    Tel: 070-9946363
    Epost: ulf@perbo.nu