• Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd

    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och vuxna, svenska för invandrare (SFI) och kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    Ersättare

    Mikael Halvarsson
    Tel: 073-3660992
    mikael.halvarsson2@tyreso.se