• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och vuxna, svenska för invandrare (SFI) och kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    Ledamot

    Marika Marklund
    Tel: 072-3636907
    Epost: marika.marklund1@gmail.com