• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och vuxna, svenska för invandrare (SFI) och kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    Ersättare

    Johan Ullenius
    Tel: 073-6432129
    Epost: ullenius@me.com