• Kultur- och fritidsnämnd

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens allmänna kulturverksamhet, bibliotek, kulturskolan, naturskolan, fritidsgårdar och bidrag till föreningar. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

  Ersättare

  Per Lindén Tel: 08-52721937 Epost: per.linden@kristdemokraterna.se

  Per Lindén
  Tel: 08-52721937
  Epost: per.linden@kristdemokraterna.se