• Kultur- och fritidsnämnd

    Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens allmänna kulturverksamhet, bibliotek, kulturskolan, naturskolan, fritidsgårdar och bidrag till föreningar. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    Ledamot

    Per Lindén
    Tel: 08-52721937
    per.linden@cgi.com