• Kultur- och fritidsnämnd

    Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens allmänna kulturverksamhet, bibliotek, kulturskolan, naturskolan, fritidsgårdar och bidrag till föreningar. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

    Ledamot

    Alexander Jansson
    Tel: 076-2574237
    alexanderlovejansson@gmail.com