• Kommunstyrelse

  Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

  Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

  Ledamot

  Ulf Perbo
  Tel: 070-7326118
  Epost: ulf@perbo.nu

  Ersättare

  Mattias Eriksson
  Tel: 073-3142027
  Epost: mattias.eriksson@tyreso.se