• Kommunstyrelse

  Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

  Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

  Ledamot

  Ulf Perbo
  Tel: 070-9946363
  Epost: ulf@perbo.nu

  Ersättare

  Joakim Grimborg
  Tel: 073-1595895
  Epost: joakim.grimborg@yahoo.se