• Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 51 ledamöter och 29 ersättare.

  Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, bland annat om, hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen, taxor och andra avgifter, kommunens budget, större investeringar, planer och mål för verksamheten samt vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

  Ordinarie ledamöter

  Ulf Perbo
  Tel: 070-9946363
  Epost: ulf@perbo.nu

   

  Joakim Grimborg
  Tel: 073-1595895
  Epost: joakim.grimborg@yahoo.se

  Ersättare

  Giovanna Carlsson
  Tel: 072-932 35 27
  E-post: giovannacarlsson@gmail.com

  Per Lindén
  Tel: 08-52721937
  per.linden@cgi.com