• Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 51 ledamöter och 29 ersättare.

  Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, bland annat om, hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen, taxor och andra avgifter, kommunens budget, större investeringar, planer och mål för verksamheten samt vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

  Ordinarie ledamöter

  Marika Marklund
  Tel: 072-3636907
  Epost: marika.marklund@tyreso.se

   

  Per Lindén Tel: 08-52721937 Epost: per.linden@kristdemokraterna.se

  Per Lindén
  Tel: 08-52721937
  Epost: per.linden@kristdemokraterna.se

  Ersättare

  Ulf Perbo
  Tel: 070-7326118
  Epost: ulf@perbo.nu

  Janis Salts
  Tel: 070-7728068
  Epost: janis.salts@tyreso.se