• Arbetsmarknads- och socialnämnd

    Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för främjandet av arbete och egen försörjning samt integration. Vidare ansvarar man för flyktingmottagning, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda, familjerådgivning och missbruksvård. Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

    Ersättare

    Joakim Grimborg
    Tel: 070-5898465
    joakim.grimborg@tyreso.se