• Tyresö Bostäder

    Tyresö Bostäder är helägt av Tyresö kommun och bygger, äger och förvaltar bostäder i Tyresö kommun. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 9 ledamöter och 2 ersättare.

    F.n. har vi ingen ledamot i styrelsen för Tyresö Bostäder.

    Kristdemokraten Leif Kennerberg var vice ordförande 2010-2014 och ordförande 2015-2019-03-26.