• After Work

    Vi hade After Work på Bahnhof Bar i Ängelholm där vi fick lyssna till Göran Hägglund, Ebba Busch Thor och Michael Anefur

    Här är Emmely Persson tillsammans med Göran Hägglund och Kommunstyrelsens Ordförande Robin Holmberg