• TREKLÖVERNS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016

  image

  I dag (16/11) presenterade Treklövern (M, C och KD) sitt gemensamma förslag till budget för Ängelholms kommun för år 2016. Årets budget är Treklöverns andra i opposition och den enda budget som ligger på kommunfullmäktiges bord som förhandlats fram gemensamt av flera partier.

  I budgetförslaget tar Treklövern sikter på att stärka Ängelholm inom en rad områden. Nedan följer ett axplock av våra förslag. Hela budgeten finns att ta del av HÄR:

  Budget 2016:

  ● Starkt resultat, 1 % av skatter och statsbidrag, dvs. ca 19,7 miljoner kronor.

  ● Förslag till effektiviseringar av kommunala verksamheter

  ● Över 3 miljoner kronor till underhåll av våra gemensamma tillgång (belysning, lekplatser, vinterväghållning, strandunderhåll)

  ● Längre öppethållande av offentliga toaletter längs stränderna

  ● Cirka 1,2 miljoner kronor till näringslivs- och destinationsutveckling

  ● Aktivitet förebygger kvar i oförändrad form

  ● Avslag till besparingsförslag avseende maten i skola och förskola samt tillskot av 500 000 kronor (totalt 1,5 mnkr mer än S-förslaget till skolmaten)

  ● Införande av Ung omsorg och föräldrarådgivningscheck

  ● Permanentande av trygghetsskapande vakter i centrum på helgkvällarna

  ● Ny gång- och cykelväg över Rönneå vid Haradal från 2018