• Dagens NST

  I dagens tidning kunden man läsa följande om oss:

  ROS_KD_politik_1_1062386v710x1070
  Foto: Mats Roslund NST

  Mindre barngrupper i förskolan och äldreboenden för alla 85-åringar som inte vill bo kvar hemma. Det är några av punkterna på Kristdemokraternas valprogram.

  Det är de unga som står högst på Kristdemokraternas valprogram inför valet den 14 september.

  Barnen ska komma först och det ska finnas ett barnperspektiv i alla politiska beslut, menar Lennart Engström och Katarina Nilsson som står som nummer ett och tre på partiets lista.

  – Vår toppåtgärd är att minska grupperna i förskolorna. Vi vill ha ett maxtak, det hjälper inte med mer personal, säger Lennart Engström.

  De tänker sig grupper med max tolv barn i åldrarna upp till tre år och 15 barn i åldrarna upp till sex år.

  – Men vi vill också ha ett begränsat antal på fritids, det är för stora grupper där i dag, säger Katarina Nilsson.

  För att finansiera satsningen vill de i första hand se en höjning av maxtaxan, ett beslut som ligger på riksnivå. För att täcka en utbyggnad kan de även tänka sig en skattehöjning.

  Fler barnsatsningar handlar om barnomsorg i hemmet, familjerådgivningscheck, föräldrautbildning och så vill man ha helt giftfria förskolor.

  Partiet vill även se en satsning på äldre. Bland annat genom att låta ålder berättiga till plats på äldreboende.

  – Vi tänker oss att om man är 85 år så ska man ha rätt att få flytta till ett äldreboende, om man vill. Även om man är frisk och klarar sig själv.

  De vill också ha sociala måltider för äldre.

  – Att de som får maten hemkörd i stället ska kunna välja att få skjuts till maten på något av de kommunala köken, om de vill.

  Utemiljöerna för äldre står också på programmet, då de har konstaterat att många gårdar är tråkiga på de olika boendena.

  – Vi vill ha gårdar där de äldre känner igen sig. Med bärbuskar och blommor, något för alla sinnen. Gärna även med höns, vi tror på fler djur i våra äldreboenden.

  Kristdemokraterna vill även se fler satsningar på funktionshindrade. Enligt partiet ligger kommunen dåligt till bland annat när det gäller tillgänglighet.

  Hållbart byggande, gröna gårdar, tak och väggar vill man också se. Liksom att man bygger på höjden för att bevara åkermark och spara grönområden.

  Ann Sahlén-Thelandersson