• Katarina Nilssons insändare i HD om Ängelholms stadskärna

   

  https://www.hd.se/2022-02-08/framfor-mig-ser-jag-en-tryggare-stadskarna

 • VÅGA TÄNKA UTANFÖR BOXEN

  Nordvästra Skånes Tidningar MIN MENING STADSHUSET OCH STADSBIBLIOTEKET

  Två fantastiska fastigheter, Stadshuset och Stadsbiblioteket i Ängelholm. Två fastigheter med mycket stora och omfattande renoveringsbehov, både för att hålla regnvatten ute och för att passa verksamheten.

  Som ledamot i Ängelholms nya politiska styrgrupp för fastighetsfrågor är jag våglig nog att tänka utanför boxen, att komma med nya idéer.

  Stadshuset, denna fantastiska byggnad i sin form o...

 • SÅ VILL VI SKAPA SVERIGES BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT (NST 10/6)

  Växande företag och drivna entreprenörer är avgörande för utvecklingen av Ängelholm. Treklövern vill att fler företag ska välja Ängelholm och att redan etablerade företag ska kunna växa här.

  I företagen skapas jobb och tillväxt. Det ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Men ett aktivt och växande näringsliv betyder mycket mer än tillskott i den samhällsekonomiska kalkylen. I företagen skapas innovationer och nya lösningar växer fram. Här finns kreativitet och engag...

 • Treklövern kräver utvärdering av Ängelholms resultat

  PRESSMEDDELANDE 2016-04-29

  SKOLRANKINGEN. För några dagar sedan offentliggjorde SKL, Sveriges kommuner och landsting, sin årliga rankning av Sveriges skolor. Från en tidigare topplacering bland de tio procent bästa skolkommunerna år 2014 återfinns Ängelholm nu först på 88:e plats. Det är en utveckling som går åt helt fel håll.

  Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – tog därför på välfärdsnämndens sammanträde den 28 april initiativ till att ge förvaltninge...

 • Treklövern och Liberalernas reservation till trafikrapporten

  Den 21 mars behandlade kommunfullmäktige i Ängelholm beredningen för samhällsbyggnads förslag till slutrapport angående den framtida trafikutvecklingen i Ängelholms centrum.

  Tidigare i år lämnade Treklövern och Liberalerna in en gemensam reservation mot en tidigare version av rapporten då det fanns flera delar i den som våra partier inte kunde ställa upp på, exempelvis ambitionen om ett ”i princip bilfritt centrum”.

  Sedan denna version har rapporten arbetats om och alla partiers...

 • SÄTT DIG VID FÖRHANDLINGSBORDET, NYANDER!

  PRESSMEDDELANDE 2016-03-18

  På måndag 21 mars behandlar kommunfullmäktige i Ängelholm frågan om ny spårpassage vid järnvägen i Stationsområdet. Valet står mellan en ”supertunnel” för 105 miljoner kronor, varav Ängelholms kommun får betalar 82 miljoner, eller en spårövergång till en totalkostnad om 26 miljoner kronor (kommunen får då betalar merkostnaden om 3 miljoner). Treklövern uppmanar nu kommunstyrelsens ordförande att sätta sig vid förhandlingsbordet så att vi gemensamt kan hitta e...

 • UNDERGÅNGEN MÅSTE STOPPAS (NST 9/3)

  Socialdemokraterna och Engelholmspartiet vill bygga en ”supertunnel” under spåren på stationsområdet i Ängelholm. Totalkostnaden beräknas, med stor osäkerhet, till 105 miljoner kronor. Av detta får kommunen stå för 82 miljoner kronor.

  Diskussionen om hur vi ska ta oss förbi spåren i framtiden kommer av Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan. I samband med detta ska den otrygga bompassagen på Ängelholms station byggas bort. Trafikverket bekostar en spårövergång till...

 • TRAFIKEN MÅSTE FUNGERA I ÄNGELHOLMARNAS VARDAG (HD/NST 11/2)

  Är det verkligen så här vi vill ha det i Ängelholm? Så reagerar troligtvis många när de satt sig in i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till vision för trafikens utveckling i centrala Ängelholm.

  S och MP föreslår nämligen att stadens centrum ska bli ”i princip bilfritt”. Endast de som bor i stan ska tillåtas köra inom den zon som markeras med ett ilsket rött streck. Vad detta kan komma att få för konsekvenser för handeln, restaurangerna och de andra verksamheterna i Ängelho...

 • Motion angående vänortsutbyte med staden Buzau i Rumänien

  Ängelholms kommun har i likhet med de flesta andra kommuner i Sverige ett antal EU-migranter främst från Rumänien som försörjer sig genom tiggeri. Det är fattiga, marginaliserade människor som reser från sitt land och sin familj i Rumänien därför att tiggeriet i Sverige ger dem en inkomst bättre än i arbetslöshet och utanför trygghetssystem i hemlandet. Men det är ett förnedrande sätt att försörja sig på och det bidrar till att permanenta utanförskap och fattigdom bl.a försummas barnens skolg...