• Besök på de nya familjecentralerna

  Familjecentraler

  Besök på Ängelholms familjecentraler i samband med alla hjärtans dag.

  Kristdemokraterna har på olika sätt länge arbetat för att få till stånd fullständiga familjecentraler i Ängelholm. I Munka Ljungby har det en längre tid funnits en familjecentral men den har inte förrän nu varit fullständig med alla fyra benen: mödravård, barnavård, öppen förskola och socialsekreterare.

  Nu har det dessutom öppnats två familjecentraler i centrala Ängelholm något som vi kristdemokrater ser som oerhört värdefullt för att möta familjerna i dess olika skeden på ett samlat och naturligt sätt. Familjer kan få hjälp och stöd innan problemen nästan har uppstått och föräldrarna knyter kontakter och stöttar varandra.

  För att visa vår uppskattning besökte vi därför familjecentralen på VC Laxen och bjöd på prinsesstårta och reflexhjärtan alla hjärtans dag och dagen därpå fick Munka Ljungbys familjecentral ett likadant besök vilket uppskattades av både föräldrar och personal.

  Besök på familjecentralen Roslunda får anstå till dess de har haft invigning