• Motion angående vänortsutbyte med staden Buzau i Rumänien

  Ängelholms kommun har i likhet med de flesta andra kommuner i Sverige ett antal EU-migranter främst från Rumänien som försörjer sig genom tiggeri.
  Det är fattiga, marginaliserade människor som reser från sitt land och sin familj i Rumänien därför att tiggeriet i Sverige ger dem en inkomst bättre än i arbetslöshet och utanför trygghetssystem i hemlandet.
  Men det är ett förnedrande sätt att försörja sig på och det bidrar till att permanenta utanförskap och fattigdom bl.a försummas barnens skolgång
  Dock har tiggeriet blivit en ögonöppnare för hur främst romernas situation ser ut i Rumänien. Hur det 400-åriga slaveriet av romer i Rumänien och Bulgarien visserligen är avskaffat sen 150 år men hur dessa romer fortfarande lever i slavliknande omständigheter.
  Tiggeriet har också öppnat upp för tankar hur man bättre skulle kunna hjälpa dessa människor till ett värdigt liv än genom att lägga slantar i deras muggar.
  En kommun har inte rätt att använda skattemedel till bistånd i annat land
  (sista veckan har regeringen dock tagit beslut som möjligen öppnar upp för det)
  men genom vänortsutbyte kan kontakter skapas mellan kommunledningarna och bli kanaler till företagssammarbete och för enskildas engagemang att skapa kontakter, bidra med kunskap, skänka kläder, apparater och jordbruksredskap mm. Kommunen borde också kunna vara en påtryckare till förändring av de oegentligheter som romerna är utsatta för.
  För att samarbetet ska bli så lyckosamt som möjligt kunde det lämpligen ske i samarbete med en hjälporganisation som är känd med kultur och samarbetssvårigheter som t.ex Hjärta till Hjärta. Denna organisation, som med små medel lyckats bygga upp sjukvård, skolor och arbetsmöjligheter på många platser i landet, är på gång att starta upp verksamhet i Buzau.
  Då de rumäner som finns i vår stad är från byar runt Buzau vore det läpligt att starta upp också ett vänortssammarbete med just denna kommun i Rumänien.
  Inte ett samarbete för inbördes beundran och utbyte av kulinariska upplevelser utan mer av den typ av vänortsutbyte kommunen hade med Lettlland.
  Det finns många Skånska kommuner som har tiggare från detta område varför vänortsutbytet möjligen skulle kunna ske i samförstånd med andra kommuner.
  Hur som helst ser vi det som ” win-win” att göra  insatser som ökar romernas möjlighet till försörjning, utbildning och ett värdigt liv i sitt hemland.

  Därför föreslår Kristdemokraterna
  att Ängelholms kommun tar initiativ till vänortsutbyte med Buzau i Rumänien.

  Ängelholm 150610

  Lennart Engström Linda Persson    Katarina Nilsson          Petra Oddson