• Nybildad Treklöver går i opposition

  Med ett gemensamt tårtspadetag firade Liss Böcker Sellgren (C), Robin Holmberg (M) och Lennart Engström (KD) den nya Treklövern. Foto Mats Roslund

   

  Alliansen är historia – på fredagen bildades Treklövern i Ängelholm istället. Den nya oppositionen firade med tårta och överraskade med en oväntad budget.

  När Folkpartiet bestämde sig för att hjälpa Socialdemokraterna till makten i Ängelholm via en valteknisk samverkan förändrades de politiska spelreglerna för de andra gamla allianskompisarna.

  På fredagen offentliggjorde Moderaterna, Centern och Kristdemokraternas att de bildar Treklövern Ängelholm. Den nya oppositionen firade med att kalasa på en specialdesignad tårta.

  – Vi vill på det här sättet markera att vi fortfarande håller ihop. Vi trivs med varandra och vi kommer att samarbeta framöver. Vi tror vi får större genomslag för våra idéer och förslag när vi samarbetar, säger Robin Holmberg (M) som är kommunstyrelsens ordförande i några veckor till.

  – För oss är det viktigt att samtliga partier vinner på samarbetet. Alla tre partierna får plats i kommunstyrelsen och även i de andra nämnderna och beredningarna vilket är viktigt, säger Centerpartiets Liss Böcker Sellgren.

  De tre partierna har sen alliansåren lång erfarenhet att samarbeta från en gemensam politisk plattform.

  – Vi företräder tre partier som tycker lika i många frågor men med olika hjärtefrågor som vi kommer att driva vidare. En hållbar utveckling för hela Ängelholms kommun är något vi alla tre vill, säger Kristdemokraternas gruppledare Lennart Engström.

  Treklövern har 19 mandat i det nya fullmäktige mot Socialdemokraternas 16.

  – Det blir intressant. Vi ska driva en aktiv och ansvarsfull oppositionspolitik, jag känner mig taggad inför uppgiften, säger Robin Holmberg.

  – Vi kommer att vara en opposition som blir att räkna med och målet är att återvinna väljarnas förtroende till valet 2018, säger Liss Böcker Sellgren.

  Trion lämnade på fredagen fram sitt budgetförslag för nästa år. Förslaget till driftsbudget var helt enligt de budgetramar som sattes i juni. Inga satsningar eller prioriteringar fanns med.

  – Det är en annan majoritet som ska besluta om budgeten i fullmäktige. Det är upp till de nya vid makten att ta fram en budget att ta ställning till, vi kommer att lämna vårt förslag senare, säger Robin Holmberg.

  Dock tycker man att investeringstakten varit för hög. En massa projekt som inte hunnits med har skjutits fram i investeringsbudgeten. Så tekniska kontoret fick i uppdrag att lägga ut kommande tre års investeringar på fem år istället. Dessutom ströks Pytteleden och ombyggnaden av Kristian II:s väg i investeringsbudgeten.

  Lasse Mauritzson HD
  http://hd.se/angelholm/2014/10/03/nybildad-treklover-gar-i/