• Verksamhetsberättelse 2014

  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Ängelholm 2014

  Föreningen har under året bestått av drygt 80 medlemmar. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden och har följande ledamöter: Lennart Engström ordförande, Linda Persson v.ordf., Rune Malmborg sekreterare, Yngve Agnros kassör, Katarina Nilsson org.sekr., Petra Oddson webbansvarig och Gunilla Hildestrand. Erhard Tebus och Rose-Marie Boqvist har varit suppleanter. KDU har representerats av Emmely Persson och seniorerna av Bertil Burström.

  Årsmöte hölls i februari i Stadshusets kafeteria då bl.a. de tio första namnen på kommunvalslistan fastställdes. Gästtalare, kommunalrådet Lars Thunberg från Helsingborg, höll ett inspirerande anförande över ämnet ”Barns och ungas uppväxtvillkor med fokus på miljön”.

  Verksamhetsåret har till stor del präglats av de fyra valen. EU-valet i maj och kommun-, region- och riksdagsvalen i september.

  Det har inneburit arbete med att ta fram villiga kandidater till vallistorna, filande på  ett handlingsprogram, fotografering och att trycka upp foldrar. Det har inneburit kampanjande där vi mött kommuninnevånare vid torgmöten och affärscentra, deltagande i Företagsmässan på Lindab Arena och inte minst vid valstugan veckorna före septembervalet. Det har inneburit massor av spring i kommunens villakvarter och hyreshus för att dela ut material som skulle övertyga väljarna om att vi hade det bästa programmet. Det har inneburit kontakt med pressen och insändarskrivande. Det har inneburit försök att få hit de stora namnen i partiet till inbjudna möten och kampanjer. Innan EU-valet lyckades t. ex vår eminenta KDU-ombudsman Emmely Persson med bedriften att få hit Göran Hägglund, Ebba Busch och Michael Anefur till ett välbesökt och spännande möte på Bahnhof Bar.

  Inte minst under företagsmässan kändes det som kristdemokraterna skulle göra ett bra val. Lars Adaktusson var populär vilket också visade sig vid valet som blev en framgång för Kd. Men även vid valstugan, innan de andra valen, upplevde vi stämningen positiv. Vi hade många besök, bjöd på mycket kaffe och goda kakor, delade ut många pennor och bra foldrar och hade många intressanta samtal. Men resultatet lät vänta på sig.. Det blev inte så bra som vi hade hoppats. Dock har vi behållit de två mandaten i Kf.

  För alliansen innebar valförlusten att man fick lämna över makten till en annan majoritet:  socialdemokraterna i valtekniskt samarbete med engelholmspartiet, miljöpartiet och folkpartiet. Alliansen reducerades till en treklöver bestående av moderaterna, centern och kristdemokraterna, ett samarbete som för oss kristdemokrater inneburit att vi fått en bra utdelning av nämnds- och beredningsplatser i förhållande till valresultatet. Följande personer valdes vid Kf:s decembersammanträde att representera Kd: Kommunstyrelsen Lennart Engström ord och Linda Persson ers, väfärdsnämnden (ersätter Bun o Soc) Petra Oddson ord och Erhard Tebus ers, myndighetsnämnden (ersätter MN, BN och TN) Nicklas Oddson ord och Fredrik Olsson ers. Beredningen för kultur Stefan Blessenius, beredningen för lärande Rune Malmborg, beredningen för omsorg Katarina Nilsson ord och Tina Chevren ers, beredningen för samhällsbyggnad Calle Einarsson, beredningen för samhällsutveckling Sven-Arne Nilsson och som revisor Gunilla Hildestrand. Till ledamot i Tingsrätten Yngve Agnros.

  Övriga aktiviteter under året har varit månadsmöten då aktuell politik har diskuterats och studiekvällar som inneburit mera fördjupning i något ämne.

  De mera festliga inslagen har varit valvaka på Evas strutskafé i Tåstarp och en trevlig julfest i Elm med god mat, gemytlig stämning och tom ett litet Luciatåg.

  Ett varmt tack till alla medarbetare för ett fantastiskt valarbete, för guldkanterna vid festerna, för alla uppskattade fika vid de vanliga mötena och inte minst för uppmuntrande stöd av er som annars inte är så aktiva. Alla behövs i det lilla partiet med de stora omsorgerna.

  Vid pennan/ Katarina Nilsson