• Kristdemokraternas årsmöte 2013

  Kristdemokraternas årsmöte hölls i Stadshusets kafeteria och det inleddes med ett inspirerande anförande av kapten och företagare Ann Myhrman som talade över ämnet lika, olika, unika utifrån bl.a de erfarenheter hon gjort under sin utbildningstid och jobb i en mansdominerad arbetsmiljö.

  Vid styrelsevalen omvaldes Lennart Engström till ordförande och Linda Persson valdes till vice ordförande. Yngva Agnros, Rune Malmborg, Gunilla Hildestrand Petra Oddson och Katarina Nilsson valdes till ordinarie ledamöter och Erhard Tebus och Carina Camryd till ersättare.

  Årsmötet antog följande uttalande:

  15 febr 2013

  Är flyktingar farliga?

  Kristdemokraterna värnar om alla människors lika och unika värde.Därför vill vi ge möjlighet för flyktingar som lämnat sitt land för att rädda livet, att komma till Sverige och då också till Ängelholm. Vi är ofta rädda för det okända, främlingar med annan hudfärg, annat språk och kanske annan religion. Större delen av dessa flyktingar återvänder till sitt hemland när läget stabiliserats. Men under tiden, hur välkomnar vi dem bland oss? Får de en plats i vårt samhälle? Att bli positivt bemött är en förutsättning för en lyckad integration

  Med kommande generationsväxling är arbetskraftsinvandring nödvändig, om vi vill behålla vår välfärd. Av de som arbetar i vård och omsorg i Sverige har ca en tredjedel utländskt ursprung.

  Vi vill välkomna flyktingarna och ta del av deras erfarenheter och kultur, samtidigt som de ska ta del av vår kultur och våra traditioner, för att berika mångfalden. Det är av största vikt att vi skapar mötesplatser där vi på ett naturligt sätt kan utbyta våra olika erfarenheter. Exempel på sådana mötesplatser är kultur-, idrotts- och kyrkliga aktiviteter och naturligtvis arbetsplatserna.

  Därför tycker vi Kristdemokrater, att Ängelholms kommun ska ställa sig positiv till Migrationsverkets ansökan om placering av ett antal flyktingar i Strövelstorp.