• Tvådagarskonferens i Tällberg om Partnerskap för regional innovation

    Tidigare i veckan välkomnade regionråd Birgitta Sacrédeus (KD) ungefär 150 inbjudna gäster till en tvådagarskonferens i Tällberg om Partnerskap för regional innovation.

    Behovet av den gröna och digitala omställningen är nya och komplexa samhällsutmaningar som kräver nya arbetssätt och nya sätt att samverka. Det var ett genomgående tema under konferensens första dag och det inledningsanförande som hölls av de regionala utvecklingsdirektörerna från Region Dalarna, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Gävleborg.
    Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) var en av de talare som satte tonen för dag två där En ny europeisk agenda för Innovation, interregionalt samarbete och Regionala knutpunkter för innovation diskuterades. Under dagen lyftes bland annat vikten av att öka samarbetet regioner emellan för att möta dagens samhällsutmaningar.
    – Den här veckan har nya relationer skapats för framtida samarbete. Genom ett större nätverk kan Dalarna bland annat få en hållbar utveckling inom våra styrkeområden: hälsofrämjande byggande och boende, bioekonomi, kreativa upplevelser, grön cirkulär industri och smarta energisystem, säger regionråd Birgitta Sacrédeus (KD).