• Moramodellen – en inspiration för hela Dalarna

  I höstas infördes en ny arbetsmodell på Mora lasaretts medicinavdelningar. Modellen innebär kortfattat att alla yrkeskategorier ingår i team och varje dag samlas vid en rondtavla för att gå igenom patienternas läge och vårdplan. Det nya arbetssättet har lett till mer teamkänsla, bättre arbetsmiljö och effektivare vård. Därför ser vi gärna att den så kallade Moramodellen, som fått nationellt gehör, kan bli till en inspiration för hela Dalarna.

  Bakgrunden till att ett nytt arbetssätt tog...

 • För att säkra vårdkompetensen behövs kristdemokrater både i Dalarna och Rosenbad

  Kompetensförsörjningen är en av välfärdens största utmaningar, särskilt inom vården och omsorgen. Därför är det en högt prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Både i Region Dalarna och i regeringen arbetar vi hårt för att lösa de bemanningsproblem som hälso- och sjukvården har. För visst är det så, att om vi ska kunna säkra framtidens kompetensförsörjning behöver åtgärder vidtas både här i Dalarna och i Rosenbad.

  Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram...

 • Nytt operationshus vid Mora lasarett

  För att möta framtidens vårdbehov beslutas om en ny storsatsning på Mora lasarett under måndagens fullmäktigemöte den 20 februari. En investering på 850 miljoner kronor möjliggör byggandet av ett nytt operationshus vid lasarettet. Detta kommer att stärka Mora lasarett som ett akutsjukhus och säkerställa en fortsatt god och nära vård – i hela regionen.

  Norra Dalarna visar idag på stor utvecklingskraft genom nybyggnationer och ett snabbt växande näringsliv. Samtidi...

 • Återöppna Mora BB med modell från Lycksele

  Kristdemokraterna i Dalarna vill återöppna Moras BB och ser den nya Lycksele-modellen med en barnmorskeledd förlossning som en intressant lösning.

  Förra veckan presenterade Region Västerbotten att man avser att återöppna BB i Lycksele, som tidigare har stängts på grund av barnmorskebrist. Detta genom att upphandla personal och införa en ny arbetsmodell, den så kallade Lycksele-modellen, med en barnmorskeledd förlossning. Nu vill Kristdemokraterna i Dalarna följa utvecklingen i Lycksele...

 • Miljonsatsning på ambulanssjukvården i Dalarna

  Nu föreslår Kristdemokraterna, som en del av Samling för Dalarna, höjda grundlöner för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården.

  På grund av en tidigare sjuksköterskesatsning och avvecklingen av 24/7-tilläget har sjuksköterskor inom ambulanssjukvården idag lägre lön än sjuksköterskor inom slutenvården. I syfte att åtgärda löneglappet och underlätta rekryteringen föreslås därför grundlöneökningar inom ambulansen.

  Enligt förslaget, som läggs fram för beslut i regionstyrelsen 6 febru...

 • Skrota regionerna!

  Vårdköerna är rekordlånga. De har förvärrats av pandemin, men redan före dess hade de fördubblats under Stefan Löfvens regering. Ett viktigt skäl är att Sveriges vårdsystem är föråldrat. Danmarks vårdsystem är från 2007 och Norges är från 2002. Sveriges är från 1862.

  Istället för 21 olika regioner vill vi införa ett nationellt vårdsystem so...

 • Hela Sverige ska fungera!

  Det ska vara möjligt att leva både i och utanför de stora städerna. Oavsett var vi bor så måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, arbeta, handla och få hjälp av polisen när vi utsätts för brott. Vi kallar det hjärtlandet. De stora delar av landet som ofta glöms bort vid politiska beslut.

  Mathias Bengtsson

 • Kapa vårdköerna!

  När man besöker vården ska man kunna förvänta sig att man får rätt vård – i rätt tid. Alla patienter i vårt land förtjänar en god vård i rätt tid och Kristdemokraterna är fast beslutna att göra de reformer som krävs för att nå dit.

  Det är ingen tvekan om att vårdkön är ett gigantiskt politiskt misslyckande. Köerna till operation och specialistvård har mer än fördubblats under den socialdemokratiska regeringen. Bak...