• KD prioriterar förlossningsvården – M:s förslag är fiktion

  Tidigare i veckan fattade regionfullmäktige beslut om regionens budget för 2024. Det ekonomiska läget är tufft och besparingar på 500 miljoner kronor ligger till grund för den nya budgeten. Något som har diskuterats både i media och i fullmäktige är ett förslag från Moderaterna om att sälja förlossningsplatser till andra regioner för att tjäna pengar. Precis som barnmorskan Sofia Söderström tidigare har konstaterat på Dalademokraternas debattsida är detta förslag en ren fiktion.

 • Våra prioriteringar i budgeten för 2024

  I måndags fattade regionfullmäktige beslut om regionens budget för 2024. Till grund för budgeten ligger en handlingsplan som tagits fram för att nå en ekonomi i balans.

  – Genom utveckling, omställning och prioritering vill vi på ett ansvarsfullt sätt möta regionens utmaningar, säger regionråd Birgitta Sacrédeus (KD). Kriget i Ukraina påverkar oss alla, liksom inflationen och de generella kostnadsökningarna. Inflationen leder också till ökade pensionskost...

 • Tvådagarskonferens i Tällberg om Partnerskap för regional innovation

  Tidigare i veckan välkomnade regionråd Birgitta Sacrédeus (KD) ungefär 150 inbjudna gäster till en tvådagarskonferens i Tällberg om Partnerskap för regional innovation.

  Behovet av den gröna och digitala omställningen är nya och komplexa samhällsutmaningar som kräver nya arbetssätt och nya sätt att samverka. Det var ett genomgående tema under konferensens första dag och det inledningsanförande som hölls av de regionala utvecklingsdirektörerna från Region Dalarna...

 • Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet

  Regeringen tar nu det första steget mot ett statligt huvudmannaskap för vården. Med syfte att minska byråkratin och göra sjukvården mer jämlik ska en parlamentarisk tillsatt kommitté arbeta för ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården.

  Sverige har fler läkare per capita och lägger mer pengar på sjukvården än EU-genomsnittet. Samtidigt har sjukvården länge brottats med bristande tillgänglighet, personalbrist och för få vårdplatser. Genom ett stat...
 • Mathias Bengtsson: Vi gör det billigare att tanka

  Du som är i behov av bil ska inte betala orimliga priser. Därför sänker vi nu reduktionsplikten och gör det billigare att tanka.

  Vi har redan sänkt drivmedelsskatten med en krona per liter vid pump. Nu sänker vi reduktionsplikten med 6,5 procentenheter för bensin och hela 34 procentenheter för diesel. Det innebär 5,5 kronor billigare per liter diesel redan nästa år, givet att kostnaden för att uppfylla reduktionsplikten kommer att ligga nära 13 öre plus moms per procentenhe...
 • Ny regionplan och budget för 2024-2026

  Idag presenteras den regionplan och budget som vi, Samling för Dalarna, lägger fram för 2024-2026. Vi presenterar även en handlingsplan som tagits fram för att nå en ekonomi i balans. Genom utveckling, omställning och prioritering vill vi på ett ansvarsfullt sätt möta regionens utmaningar.

  Kriget i Ukraina påverkar oss alla, liksom inflationen och de generella kostnadsökningarna. Inflationen leder också till ökade pensionskostnader efte...

 • Dalarnas kristdemokrater på besök i riksdagen

  Ett 40-tal glada dalapolitiker har idag besökt riksdagen och vår riksdagsman Mathias Bengtsson. Förutom att få en rundvandring i huset och lyssna till Mathias om hans arbete för Dalarna fick vi också samtala med civilminister Erik Slottner om KD:s avtryck i regeringen. En mycket givande dag med andra ord! Stort tack till alla som deltog och särskilt Mathias som bjöd in till detta.

 • Mathias Bengtsson: Midsommar är räddad!

  BESKEDET: INGA AVGIFTER FÖR MIDSOMMAR

  Vid årsskiftet ändrade Trafikverket arbetssätt. Plötsligt började man ta ut helt orimliga avgifter för evenemang som använder statlig väg.

  Det har redan drabbat flera idrottsföreningar och skulle även hota midsommarfiranden i Dalarna. Skidklubben IFK Mora fick betala 17 000 kr för att stänga av två länsvägar i 30 minuter. För Tibble...

 • Avgiftsfri vård efter sexuellt övergrepp

  Från praxis till regel: Avgiftsfri vård efter sexuellt övergrepp

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att patienter som söker vård i samband med sexuella övergrepp ska avgiftsbefrias.

  Kvinnosjukvården har länge haft en praxis att inte ta betalt för patienter som har besöksorsak sexuella övergrepp. Nu är även ett formellt beslut fattat att det ska vara så. Beslutet omfattar alla oavsett könstillhörighet och i...

 • Närmare en familjecentral i Smedjebacken

  Tidigare har en avsiktsförklaring tecknats mellan Region Dalarna och Smedjebackens kommun för att gemensamt arbeta för att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen i Smedjebacken. Idag har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att hyra in lokaler för familjecentralen i en byggnad vid vårdcentralen. Hyreskostnaderna ska delas mellan regionen och kommunen. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning i slutet av 2024. Familjecentralen ska inkludera mödrahälsovård, barnhälsovå...