• Återöppna Mora BB med modell från Lycksele

  Kristdemokraterna i Dalarna vill återöppna Moras BB och ser den nya Lycksele-modellen med en barnmorskeledd förlossning som en intressant lösning.

  Förra veckan presenterade Region Västerbotten att man avser att återöppna BB i Lycksele, som tidigare har stängts på grund av barnmorskebrist. Detta genom att upphandla personal och införa en ny arbetsmodell, den så kallade Lycksele-modellen, med en barnmorskeledd förlossning. Nu vill Kristdemokraterna i Dalarna följa utvecklingen i Lycksele och utreda om en liknande modell kan användas vid ett återöppnande av Mora BB.

  – Kristdemokraterna har sedan stängningen 2009 arbetat hårt för att återöppna BB i Mora. Vi kommer nu med stort intresse följa det som sker i Lycksele för att se om deras modell kan införas på ett framtida Mora BB, säger regionrådet Birgitta Sacrédeus (KD).

  Två BB i Dalarna – för en mer jämlik vård

  Idag behöver föderskor från norra Dalarna åka över 25 mil för att ta sig till BB i Falun, Dalarnas enda förlossningsavdelning. Det här vill Kristdemokraterna ändra på.

  – Även familjer i länets norra delar ska få en jämlik, god och trygg förlossningsvård. Då är det nödvändigt med två BB i Dalarna. Situationen vi har idag innebär otrygghet för blivande föräldrar, och vid komplikationer kan de långa avstånden få allvarliga konsekvenser. Vi måste därför se till att få igång en fungerande förlossningsverksamhet även i Mora, säger Birgitta Sacrédeus.

  Så fungerar Lycksele-modellen

  I Lycksele har personalen tagit fram en ny modell som innebär att förlossningen leds av barnmorskor. Tanken är att barnmorskorna får ett större ansvar och därmed ett mer intressant och attraktivt yrke, vilket ska underlätta rekryteringen. Blivande mödrar ska också få större möjlighet att påverka sin förlossning.

  – Barnmorskorna ska utifrån sin kompetens få arbeta med den normala förlossningen i fokus. Större närvaro av barnmorskor och barnmorskornas engagemang för kvinnans individuella förutsättningar kommer även bidra till att föderskorna känner sig mer trygga. Läkare finns på plats, men det är barnmorskorna som leder arbetet, säger Birgitta Sacrédeus och fortsätter:

  – Om detta visar sig vara en framgångsrik modell i Lycksele kommer vi föreslå att en liknande modell införs på ett återöppnat Mora BB.