• Avgiftsfri vård efter sexuellt övergrepp

    Från praxis till regel: Avgiftsfri vård efter sexuellt övergrepp

    Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att patienter som söker vård i samband med sexuella övergrepp ska avgiftsbefrias.

    Kvinnosjukvården har länge haft en praxis att inte ta betalt för patienter som har besöksorsak sexuella övergrepp. Nu är även ett formellt beslut fattat att det ska vara så. Beslutet omfattar alla oavsett könstillhörighet och innefattar besök på akutmottagning, specialistmottagning samt vårdcentral.

    Att bli utsatt för sexuella övergrepp är ofta en traumatisk upplevelse, och ibland kan det också vara svårt att besöka vården av olika skäl. Om dessutom avgiften gör att den utsatta tvekar så är det ytterligare anledning att ta bort den. Det bästa för offret är att söka vård så fort som möjligt, också för att kunna ta prover och säkra bevismaterial. Därför avgiftsbefrias patienter som söker vård i samband med sexuella övergrepp vid ett första besök i vården och för ett uppföljande återbesök.