• Grönt ljus för familjecentral i Smedjebacken

    Regionstyrelsen har idag gett grönt ljus för familjecentralen i Smedjebacken och godkänt förslagshandlingarna.

    Familjecentralen ska ge förutsättningar för jämlika och likvärdiga insatser av hög kvalitet för Smedjebackens barn och ungdomar. Det ska vara en samlokaliserad verksamhet med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänst, ungdomsmottagning och samtalsmottagning.

    Beslutet innebär en årlig hyresökning för Region Dalarna på 1,3 miljoner kronor. Det är väl investerade pengar menar vi kristdemokrater som arbetar för fler familjecentraler i Dalarna.